Biznes

BGK zaoferuje i 10- i 13-letnie obligacje na przetargu w środę

BGK zaoferuje i 10- i 13-letnie obligacje na przetargu w środę

Zaoferowane zostaną papiery serii: FPC0630 z terminem wykupu przypadającym 5 czerwca 2030 roku oraz FPC0733 z terminem wykupu 21 lipca 2033 roku.

Rozliczenie przetargu nastąpi 30 października 2020 r.

BGK zapowiadał wcześniej, że zakłada przeprowadzenie w październiku dwóch przetargów sprzedaży obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 7 października zaoferuje papiery 5-letnie serii FPC0725, a 28 października - serii FPC0630, FPC0733 oraz ewentualnie nowej serii obligacji FPC.

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Tagi: finanse, bankowość, forex, giełda, wiadomości, giełda na żywoŹródło:ISBnews