Biznes

Budżet z gigantycznym deficytem. Poniedziałkowe plany rządu

Budżet z gigantycznym deficytem. Poniedziałkowe plany rządu

Projekt ustawy budżetowej na 2021 rok, nowe rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym oraz strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych. To niektóre projekty, które znalazły się w porządku obrad poniedziałkowego posiedzenia rządu.

W porządku obrad Rady Ministrów znalazło się osiem punktów. Rząd podczas poniedziałkowego posiedzenia zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Został on przyjęty w trybie obiegowym pod koniec sierpnia. Zgodnie z projektem dochody budżetu w przyszłym roku wyniosą 403,7 miliarda złotych, a wydatki 486 miliardów złotych.

PORZĄDEK OBRAD RADY MINISTRÓW

W budżecie środków europejskich projekt zakłada dochody w wysokości 80,5 miliarda złotych i wydatki w kwocie 87,3 miliarda złotych. Deficyt budżetu środków europejskich ma wynieść 6,9 miliarda złotych.

Według komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu łączny deficyt w wysokości 82,3 miliarda złotych "pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie - m.in. poprzez inwestycje - rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19". Jak podkreślono, kontynuowane też będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Rząd w poniedziałek omówi również strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024, którą przedstawi minister finansów.

Zakaz lotów do Polski

Rząd będzie także rozmawiał o kolejnym projekcie rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Projekt zakłada powrót między innymi połączeń lotniczych do całej strefy Schengen oraz zakaz lotów do 29 miejsc. Rozporządzenie ma obowiązywać w dniach 30 września - 13 października.

Jak informowało Ministerstwo Infrastruktury, w rozporządzeniu nadal obowiązywać będzie zasada, że państwo znajdujące się na liście zakazów może być z niej zdjęte niezwłocznie po notyfikowaniu wprowadzenia obowiązku przedstawienia aktualnego negatywnego wyniku testu na COVID-19 przed wejściem na pokład samolotu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Zmiany w podatkach

Ministrowie zajmą się także projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającym rozwiązanie wzorowane na estońskim CIT. Zgodnie z projektem małe i średnie spółki - z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne - których roczne przychody nie przekraczają 50 milionów złotych i których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, będą mogły skorzystać z przesunięcia poboru podatku w postaci ryczałtu.

Przedsiębiorstwa te będą płaciły podatek CIT w momencie, gdy podjęta zostanie przez wspólników spółki uchwała o podziale zysków. Rozwiązanie ma zachęcać przedsiębiorców do tego, aby pozostawiali zysk w spółkach w celach reinwestycyjnych, czyli np. na dalsze inwestycje. Podatnik będzie mógł utworzyć specjalny fundusz na cele inwestycyjne utworzony z zysku.

Nowa formuła poboru podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z projektem byłaby fakultatywna.

PAP/Adam Ziemienowicz

Rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Projekt zakłada m.in. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 miliona euro do 2 milionów euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9-procentowej stawki podatku CIT oraz nadanie spółkom komandytowym statusu podatnika podatku dochodowego.

Zgodnie z projektem krajowe regulacje dotyczące źródeł dochodów mają zostać dostosowane do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto projekt zakłada też wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT oraz wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał stan epidemii.