Biznes

Dekpol miał 33,35 mln zł zysku netto, 44,17 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Dekpol miał 33,35 mln zł zysku netto, 44,17 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 44,17 mln zł wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 527,48 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 423,45 mln zł rok wcześniej.

"W ramach segmentu generalnego wykonawstwa Dekpol S.A. na koniec drugiego kwartału 2020 roku realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości niemal 650 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 350 mln zł netto, z czego znacząca większość prac zostanie zrealizowana w 2020 roku. Tym niemniej projekty pozyskane na przełomie dwóch półroczy 2020 budują w części ich wartości przychód roku obrotowego 2021. Segment generalnego wykonawstwa - w ramach strategii krótko i średnioterminowej - koncentruje swoje działania wokół budownictwa przemysłowo - logistycznego, które jak spodziewa się spółka będą stanowiły około 80% spodziewanego obrotu za rok 2020" - czytamy w raporcie.

W pozostałej części Dekpol realizuje projekty polegające na budowie obiektów handlowych i użyteczności publicznej, w tym salonu samochodowego marki premium oraz miejsc obsługi pasażerów z infrastrukturą towarzyszącą. Dodatkowo segment realizuje projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości umownej ponad 100 mln zł netto

"W ramach segmentu deweloperskiego grupa kapitałowa Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku. W pierwszym półroczu br. kontraktacja w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 53 lokale. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 227 lokali" - czytamy dalej.

W przychodach segmentu deweloperskiego w pierwszym półroczu br. rozpoznana została sprzedaż 437 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku rozpoznanych lokali było 209, a w całym 2019 roku 490 lokali. Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w ofercie sprzedażowej pozostawało 136 lokali.

Załamanie na rynku maszyn budowlanych związane z pandemią COVID-19 odbiło się negatywnie na zamówieniach od klientów OEM dla segmentu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, szczególnie w maju i czerwcu. Udało się jednak pozyskać zamówienia z rynku aftermarket, które zminimalizowały straty wynikające z powodu zamknięcia wielu fabryk OEM w Europie. Drugi kwartał br. Dekpol Steel Sp. z o.o. zakończył 20-proc. spadkiem zamówień w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

"Podsumowując Dekpol Steel Sp. z o.o. wyszedł obronną ręką z trudności skumulowanych w drugim kwartale, poprzez zwiększenie zatrudnienia, nawiązanie nowych relacji biznesowych z nowymi odbiorcami, jak również automatyzację procesu produkcji. W czerwcu rozpoczęły się rozmowy handlowe z największym producentem maszyn budowlanych na świecie mające na celu ulokowanie produkcji największych osprzętów i łyżek w Dekpol Steel Sp. z o.o." - wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 10,82 mln zł wobec 20,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywoŹródło:ISBnews