Biznes

Fitch podtrzymał ratingi Opola na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

Fitch podtrzymał ratingi Opola na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Opola w średnim okresie pozostaną zbieżne z tymi wśród podmiotów z ratingiem na poziomie BBB-, pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia pierwszego progu PIT i podwyżek płac nauczycieli. Fitch ocenia Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile) na poziomie 'bbb-'" - czytamy w komunikacie.

Fitch wskazał, że najnowsze dane otrzymane od emitentów z sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce nie wskazują na znaczące pogorszenie się ich sytuacji finansowej.

"Jednak zachodzące negatywne zmiany w ich dochodach i wydatkach mogą się pogłębiać w nadchodzących tygodniach i miesiącach z uwagi na spadek działalności gospodarczej oraz niektóre ograniczenia nakładane przez władze centralne, które mogą zostać zaostrzone, bądź wydłużony okres ich obowiązywania. Ratingi Fitch co do zasady zawierają założenia dotyczące uwarunkowań w przyszłości. Im dłuższy okres trwania pandemii, tym skutki wynikające z ograniczeń działalności gospodarczej będą miały bardziej negatywny wpływ na sytuację finansową JST. Fitch będzie monitorować zmiany zachodzące w sektorze i na bieżąco aktualizować założenia dotyczące scenariuszy bazowych i ratingowych emitentów na bazie uzyskiwanych danych ilościowych oraz jakościowych w zakresie spodziewanych wyników oraz głównych czynników ryzyka" - czytamy także.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywoŹródło:ISBnews