Biznes

Gobarto zmienia strategię, chce sprzedać ZM Silesia na rzecz Cedrobu

Gobarto zmienia strategię, chce sprzedać ZM Silesia na rzecz Cedrobu

"Zmieniona strategia, zakładając umocnienie się emitenta na pozycji jednego z czołowych producentów mięsa czerwonego w Polsce, przewiduje skoncentrowanie działalności grupy kapitałowej emitenta na segmencie zwierzęcym i produkcyjnym, przy znaczącym ograniczeniu aktywności w segmencie przetwórczym i kontynuowaniu jej w segmencie dystrybucyjnym i na pozostałych obszarach" - czytamy w komunikacie.

"W nawiązaniu do powyżej wskazanej zmiany strategii emitent informuje o podjęciu czynności prowadzących do zbycia przez emitenta należących do niego akcji w Zakładach Mięsnych Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym w szczególności o rozpoczęciu rozmów z Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku, jako potencjalnym nabywcą przedmiotowych akcji" - czytamy dalej.

W 2017 r. Gobarto zawarło z Cedrobem umowę rozporządzającą dotyczącą zakupu 100% akcji ZM Silesia, produkujących i sprzedających przetwory z mięsa czerwonego i drobiowego. Gobarto na etapie umowy warunkowej informowało, że wartość transakcji wyniesie 78 mln zł.

W przyjętej w 2019 r. strategii Gobarto założono m.in. umocnienie się na pozycji jednego z liderów produkcji mięsa czerwonego w Polsce oraz maksymalne zbilansowanie pomiędzy poszczególnymi segmentami działalności, co miało przyczynić się do wzrostu efektywności i pozyskania przewagi konkurencyjnej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

Źródło:ISBnews