Biznes

Grupa WP: Urząd skarbowy kwestionuje wysokość kosztów podatkowych WPM za 2016

Grupa WP: Urząd skarbowy kwestionuje wysokość kosztów podatkowych WPM za 2016

"W otrzymanym przez WPM Wyniku Kontroli Naczelnik MUCS uznał, iż WPM nieprawidłowo rozpoznała koszty podatkowe związane z nabyciem Wirtualna Polska S.A. przez o2 sp. z o.o. (poprzednika prawnego WPM). Podkreślić należy przy tym, iż Naczelnik MUCS nie zakwestionował zasadności rozpoznania kosztów podatkowych, lecz ich wysokość" - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej: Podatki na mikrorachunku. Już można sprawdzać numery

Naczelnik MUCS dokonał odmiennej od WPM interpretacji przepisów podatkowych. Tym samym uznał, że spółce nie przysługiwało prawo do rozpoznania w pełnej wysokości kosztów podatkowych związanych z transakcją na udziałach.

"W przypadku wydania przez naczelnika MUCS niekorzystnej dla WPM decyzji, zgodnej z wynikiem kontroli, WPM wystąpi na drogę sądową w obronie swojego stanowiska" - podkreślają przedstawiciele spółki.

Podatki w Polsce. Mamy najwyższą w Unii karę. "Represyjne prawo"

WPM szacuje maksymalny możliwy negatywny wpływ na wynik grupy kapitałowej w wysokości 61,3 mln zł. Z tej kwoty w latach 2016-2019 rozliczyła w bieżącym podatku dochodowym 42,1 mln zł. Wskazane kwoty nie zawierają potencjalnych odsetek, które na tę chwilę oszacowano na 1,3 mln zł.

Spółka wraz z doradcami analizuje sposób i moment odzwierciedlenia wyniku kontroli w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy.

Czytaj więcej: Skarbówka mało przyjazna. Jesteśmy w ogonie Europy

"WPM nie zgadza się z ustaleniami przedstawionymi w wyniku kontroli, posiada indywidualne interpretacje podatkowe ministra finansów oraz opinie renomowanych firm doradztwa podatkowego potwierdzające jej stanowisko. WPM nie zamierza dokonywać korekty złożonych deklaracji podatkowych, a w przypadku otrzymania niekorzystnej decyzji podatkowej będzie korzystać z przysługujących jej środków odwoławczych" - podkreślono w komunikacie.

Czytaj więcej: Skarbówka przegrała ze spółką Wittchen. Musi zwrócić kilka milionów złotych

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej takie jak Money.pl i Finanse.wp.pl, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 roku.

Źródło:ISBnews