Biznes

PIT 2019. Rozliczenie spadku

PIT 2019. Rozliczenie spadku

Według prawa spadek nie jest uznawany za dochód osób fizycznych, dlatego nie podlega ustawie o PIT. Otrzymanie ruchomości, nieruchomości albo środków finansowych w wyniku dziedziczenia podlega natomiast opodatkowaniu w ramach podatku od spadków i darowizn.

Jednocześnie należne spadkobiercy wypłaty z funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych, a także prawa majątkowe z racji stosunku pracy rozliczane są z fiskusem na innych zasadach.

W przypadku, gdy następuje śmierć zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, prawa majątkowe z tego tytułu przysługują po równo współmałżonkowi i innym osobom, które spełniają warunki otrzymania renty rodzinnej. Wtedy dziedziczone kwoty funkcjonują w oczach fiskusa jako przychód z praw majątkowych i podlegają obowiązkowi rozliczenia w deklaracji PIT za 2019 rok.

Obejrzyj: Twój e-PIT bardziej wygodny. "Niektórzy nie muszą robić nic"

Co ważne, formularzem właściwym w tej sytuacji jest PIT-36 lub PIT-37.

Czytaj: Rozliczenie PIT. Podwójna ulga dla opieki naprzemiennej

Istnieje także możliwość, że spadek przyjmie formę środków finansowych, które zmarły posiadał w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Środki te są dziedziczone, ale nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Ponadto, dziedziczone środki zmarłego ulokowane w towarzystwie ubezpieczeniowym także nie są opodatkowane na zasadzie spadków i darowizn, ale według podatku dochodowego.

Dowiedz się: Zerowy PIT miał odciążyć młodych na starcie kariery. "Szef po prostu obniżył pensje"

Opodatkowaniu PIT podlega także zbycie spadku lub darowizny. Sprzedaż należy wykazać w deklaracji PIT-38 lub PIT-39. Zeznanie podatkowe PIT złożą także osoby, które spadek lub darowiznę przeznaczyły na cele charytatywne, krwiodawstwa, pożytku publicznego, kultu religijnego czy działalności charytatywno-opiekuńczej Kościoła Katolickiego lub innych kościołów. W tym wypadku odpowiedni będzie PIT-37, a w przypadku odliczenia ulgi od takiej darowizny załącznik PIT-O.

,