Biznes

Podatki w dobie koronawirusa. Skarbówka wydłuża terminy zapłaty z powodu pandemii

Podatki w dobie koronawirusa. Skarbówka wydłuża terminy zapłaty z powodu pandemii

Jak podało w środę Ministerstwo Finansów, "to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19".

I tak, do 31 lipca 2020 r. przesunięty został termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym (dotyczy to podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.).

Do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat4, wydłużono5 termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R6 przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Obejrzyj też: Co z podatkami? Kościński: jeśli już, to myślimy o obniżce

Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono natomiast termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju.

Do końca 2020 r. zawieszono też podatek od sprzedaży detalicznej. Z kolei nie dłużej niż do 30 września 2020 r. każda rada gminy, w ramach swojej autonomii podatkowej, może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców i organizacjom pozarządowym - których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku COVID-19 - terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Do 31 sierpnia 2020 r. przedłużono obowiązywanie okresu przejściowego, w którym można stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych. Minister Finansów zaniechał też poboru akcyzy w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Przedłużone zostały też niektóre terminy związane z dokumentacją cen transferowych i informacją o cenach transferowych.

Resort finansów poinformował też o nowych terminach przekazywania informacji i zawiadomień MDR. Jak czytamy w komunikacie, wszystkie terminy - określone w dziale III, rozdziale 11a Ordynacji podatkowej - nie rozpoczynają się, natomiast rozpoczęte - zostają zawieszone od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

,

Tagi: podatki, ministerstwo finansów, pit, cit, firma, koronawirus