Biznes

Prognozy PKB dla Polski. Euler Hermes daje 3 z niewielkim plusem

Prognozy PKB dla Polski. Euler Hermes daje 3 z niewielkim plusem

Euler Hermes prognozuje średnio w całym 2020 roku spowolnienie na 3 z niewielkim plusem. Jednak jak zastrzega Manfred Stamer, w kolejnych kwartałach będzie widoczne stopniowe ożywienie.

- Patrząc na dane miesięczne, wskaźnik PMI dla przemysłu, a także jego podkomponenty, nowe zamówienia i nowe zamówienia eksportowe faktycznie osiągnęły najniższe poziomy w październiku 2019 roku i odnotowały lekkie ożywienie pod koniec ubiegłego roku. W konsekwencji przewidujemy, że realny wzrost PKB osiągnie najniższy poziom na przełomie roku i prognozujemy stopniowe ożywienie w trakcie 2020 - komentuje starszy ekonomista Euler Hermes.

Czytaj więcej: PKB Polski 2020. Minister zapowiada wzrost o 3,7 proc.

Podsumowuje, że realny PKB w 2019 roku wzrósł w Polsce o 4 proc., co oznacza spadek z poziomu 5,1 proc. w 2018. Sugeruje, że informacje dotyczące strony popytowej dostępne są tylko częściowo, ale wskazują, że głównym motorem napędowym wzrostu w 2019 był popyt krajowy (3,6 pkt proc.), podczas gdy wkład eksportu netto wyniósł +0,4 pkt proc.

Kiedy Polska dogoni gospodarczo Niemcy? Mateusz Morawiecki zabiera głos

W tym czasie konsumpcja prywatna wzrosła o 3,9 proc., co oznacza spadek z 4,3 proc. w 2018 roku. Dzięki kontynuowanemu wykorzystaniu funduszy UE na kwalifikujące się projekty, inwestycje odnotowały wzrost na poziomie 7,8 proc., chociaż nieco poniżej 8,9 proc. uzyskanych w 2018.

Czytaj więcej: Spowolnienie gospodarcze już jest odczuwalne. Te wykresy nie kłamią

Jak wskazuje Manfred Stamer, zapasy odjęły 0,8 pkt proc. od całościowego wzrostu PKB w 2019 r., będąc tym samym głównym elementem przyczyniającym się do rocznego spowolnienia.

Spowolnienie nie jest tylko polskim problemem. Rozwój przyhamował na całym świecie. Euler Hermes ocenia, że gospodarka w strefie euro powinna rosnąć poniżej jej potencjalnego tempa, czyli 1,4 proc. rocznie. W tym i przyszłym roku szacują, że PKB wzrośnie o 1 i 1,3 proc.

Znacznie szybciej rozwijają się Chiny, ale i tu trend jest spadkowy. Tempo wzrostu gospodarczego analitycy oszacowali na 5,9 proc. i 5,8 proc. odpowiednio w latach 2020-2021.

Ochłodzeniu ma ulec też gospodarka USA, która w 2019 roku rosła w tempie 2,3 proc. W tym dynamika PKB ma zwolnić do 1,6 proc.

Źródło:ISBnews