Biznes

Psychiatria dziecięca, medycy i nauczyciele bez dodatkowych środków. Sejm głosował nad poprawkami do budżetu

Psychiatria dziecięca, medycy i nauczyciele bez dodatkowych środków. Sejm głosował nad poprawkami do budżetu

Sejm poparł osiem ze 109 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2021 rok. Odrzucono między innymi propozycję, by 4,5 miliarda złotych przeznaczyć na dodatki dla medyków walczących z pandemią COVID-19, 2,5 miliarda złotych na podwyżki dla nauczycieli czy też 80 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą.

Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Zgłoszone przez Senat poprawki polegały m.in. na przesunięciach środków z budżetów poszczególnych instytucji, bądź zwiększeniu limitu wydatków budżetowych. Zdecydowana większość zmian miała charakter lokalny. Dotyczyły one np. inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały.

Odrzucone poprawki

Większość sejmowa odrzuciła poprawki Senatu, których konsekwencją było m.in. przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19, 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli czy 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Odrzucone zostały poprawki, których konsekwencją byłoby przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 oraz 100 mln zł na program in vitro.

Posłowie nie wyrazili ponadto zgody na poprawkę zmierzającą do zwiększenia o 300 mln zł środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów oraz na poprawkę przekazującą 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Aprobaty posłów nie znalazła też poprawka eliminująca przepis upoważniający Ministra Finansów do przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych, jako rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych.

Z lokalnych poprawek uznania posłów nie uzyskała m.in. propozycja przekazania 15 mln zł na przebudowę mostu w Tczewie czy przeznaczenia 3 mln zł na przebudowę falochronu we Fromborku ani poprawka przesuwająca 10 mln zł na remont szpitala miejskiego w Szprotawie.

Przyjęte poprawki

Sejm przyjął m.in. poprawkę, której konsekwencją będzie przesuniecie 60 mln zł na realizację programu "Senior plus" w latach 2021-2025. Poparcie niższej izby parlamentu zdobyła też poprawka, dzięki której 39 mln zł trafi na remonty śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W trakcie głosowania posłowie zgodzili się również na przesunięcie 7 mln zł na dofinansowanie przez marszałka województwa budowy domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci.

Uznanie izby niższej uzyskała też poprawka zwiększająca o 2 mln zł dotacje i subwencje dla województwa warmińsko-mazurskiego na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

Sejm poparł też poprawkę, która rozszerzy listę jednostek dla których zaplanowano dotacje celowe. Znajdą się na niej także Instytut Ogrodnictwa – PIB, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB.

Założenia do budżetu na 2021 rokPAP/Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński

Budżet na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Premier o psychiatrii dziecięcej

Premier Mateusz Morawiecki powiedział na środowej konferencji prasowej, że od kilku lat rząd konsekwentnie rozwija i inwestuje w psychiatrę dziecięcą.

- W sierpniu 2019 roku wdrożyliśmy nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży wzrosły z około 250 milionów złotych do znacznie powyżej 400 milionów złotych, w 2020 roku zwiększyliśmy łączną liczbę placówek udzielających świadczeń dzieciom i rodzicom z 365 do 562, a więc o ponad 50 procent w ciągu jednego roku - mówił szef rządu.

Dodał, że w kwietniu 2020 r. działalność rozpoczęło 138 ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Opieki Psychoterapeutycznej. - W planach finasowania oddziałów wojewódzkich NFZ zabezpieczone są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z pierwszego poziomu sieci psychiatrii dziecięcej - powiedział Morawiecki.