Biznes

Restrukturyzacja PBS. Umorzone obligacje

Restrukturyzacja PBS. Umorzone obligacje

Według ostatnich sprawozdań finansowych, cztery fundusze TFI posiadały obligacje PBS Sanok. Ich wartość wyceniana jest na 7,7 mln zł.

Jak podaje portal analizy.pl, kwotowo najwięcej obligacji PBS Sanok miał fundusz TFI Allianz Polska, jednak według ostatniego raportu finansowego, pozbył się ich przed końcem roku.

"Jeśli w pozostałych funduszach papiery te wciąż są w portfelach, to możemy oczekiwać przeszacowania obligacji do zera, a co za tym idzie jednorazowej straty. Szacujemy, iż najmocniej obligacje PBS mogą ważyć w funduszu BPS Dłużny (ponad 5%) oraz BPS Konserwatywny (2,3%). W połowie 2019 roku znajdowały się one także w portfelu AGIO Kapitał – jeśli w międzyczasie nie zostały sprzedane, to obecnie ich udział szacujemy na ok. 0,8% oraz SFIO Agro Kapitał na Rozwój (0,4%)" - podaje portal analizy.pl.

Oglądaj też: Mieszkanie zamiast lokaty. Polacy inwestują w nieruchomości

W piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejął kontrolę nad Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku. W związku z jego złą sytuacją finansową wszystkie rachunki klientów detalicznych, mikrofirm i MŚP mają zostać przeniesione do Banku Nowego BFG S.A.

Jak zapewnia BFG pieniądze klientów są bezpieczne, a wszystkie rachunki będą prowadzone na dotychczasowych zasadach. To jednak oznacza, że klienci przez kilka dni nie będą mieli dostępu do swoich pieniędzy.

,