Biznes

Ulga na złe długi. Mija termin na składanie wniosków

Ulga na złe długi. Mija termin na składanie wniosków

Ulga na złe długi. Mija termin na składanie wniosków

1Podziel się

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE otworzył przedsiębiorcom drogę do zwrotu podatku za złe długi. Trybunał przyznał, że polskie przepisy są w tej materii zbyt surowe i niezgodne z dyrektywą VAT-owską.

Ulga na złe długi. Mija termin na składanie wniosków
Termin na złożenie wniosku o zwrot pieniędzy mija 7 stycznia (Pixabay)

7 grudnia został opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie dotyczącej ulgi na złe długi. Przedsiębiorcy mogą już starać się o zwrot niesłusznie pobranej daniny.

Wyrok zapadł 15 października br. (w sprawie C-335/19). Sprawa dotyczyła polskiej spółki E. sp. z o.o. sp.k. przeciwko Ministrowi Finansów (sygn. C-335/19), a Trybunał zbadał zgodność polskich przepisów w zakresie ulgi na złe długi w VAT z regulacjami unijnymi.

W tym tekście opisujemy kontrowersje dotyczące ulgi na złe długi. Już jego tytuł: "Korzystna dla skarbówki, ale nie dla przedsiębiorców" wskazuje na to, że konstrukcja podatkowa nie uwzględniała interesów przedsiębiorców. 

Zobacz także: Nagłe zmiany dla firm od stycznia. "W ostatnim możliwym terminie"

W wyroku Trybunał stwierdził, że polskie przepisy, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia, dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT, są sprzeczne z unijną Dyrektywą VAT – referują prawnicy KPMG.

Wyrok stwarza szansę na odzyskanie VAT, w szczególności w sytuacji nieuregulowania przez dłużników należności, gdy dłużnicy ci są w stanie upadłości lub likwidacji. 

Czas na odzyskanie podatku z niezapłaconych przez kontrahenta faktur powoli mija. "Rzeczpospolita" informuje, że przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wznowienie postępowań zakończonych negatywną decyzją fiskusa wyłącznie do 7 stycznia.

Wyrok TSUE – najważniejsze informacje

Trybunał orzekł, że warunek uzależniający obniżenie podstawy opodatkowania VAT od okoliczności, aby dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, jest sprzeczny z prawem unijnym – czytamy na stronie KPMG.

Trybunał uznał, że przepisy wprowadzające możliwość dla wierzyciela obniżenia zobowiązania VAT są ściśle powiązane z przepisami nakładającymi na dłużnika obowiązek korekty odliczonego VAT, w przypadku kiedy dłużnik nie reguluje swoich należności.

W opinii Trybunału prawo do korekty podstawy opodatkowania VAT i obowiązek korekty kwoty VAT, podlegającego odliczeniu, nie zależą natomiast od zachowania statusu podatnika ani przez wierzyciela, ani przez dłużnika.

wyrok tsuedługiulga podatkowa
Itc10 min. temuJak przepisy mogą być zbyt surowe? Coś tu śmierdzi....