Kultura

Naukowcy i biznes łączą innowacyjne siły. Tak będzie wyglądała przyszłość badań

Naukowcy i biznes łączą innowacyjne siły. Tak będzie wyglądała przyszłość badań
Polska innowacyjność jest na szarym końcu Unii. Zajmujemy dopiero 25. miejsce w europejskim rankingu Innovation Scoreboard 2017, a udział produktów wysoko technologicznych w polskim eksporcie wynosi ledwie 8,5 proc. Nakłady wewnętrzne na B+R nie stanowią nawet jednego proc. PKB. Wyprzedzają nas nawet nasi sąsiedzi Czechy czy Węgry. Fatalne statystyki poprawić może Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii – PACTT oraz Narodowy Instytut Leków.

W piątek 29 listopada odbyło się niezwykle istotne spotkanie polskiej branży BioTechu, medycyny i farmacji. w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zainaugurowano Akademię Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT.

Jest to interdyscyplinarny projekt edukacyjny, którego celem jest wsparcie rozwoju innowacyjności polskiej nauki. Projekt jest wspólną odpowiedzią PACTT oraz partnerów programu na zdiagnozowane wyzwania w zakresie wsparcia i doskonalenia polskiej nauki w realizacji badań przedklinicznych. Badania te są podstawą dla dalszego rozwoju prac badawczych w fazie klinicznej oraz finalnie dają szansę na komercjalizację osiągnięć naukowych.

Według wyliczeń polskich naukowców, aż 8 tysięcy badanych cząsteczek daje szansę na stworzenie nowego leku, a późniejsze skomercjalizowanie go i wprowadzenie na sklepowe półki zajmuje nawet kilkanaście lat.

Wczesne etapy badań są najdroższą i najbardziej ryzykowną częścią procesu rozwoju i wprowadzenia na rynek nowych technologii medycznych.

Wiedza na temat planowania, projektowania i realizacji badań

Akademia ma więc za zadanie dostarczyć kompleksowej wiedzy na temat planowania, projektowania i realizacji badań przedklinicznych. Dzięki zaproszeniu do projektu wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów program ma realne szanse na wzmocnienie i doskonalenie wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych, a także centrów transferu technologii w ośrodkach akademickich m.in. w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych prowadzenia badań przedklinicznych.

– Akademia PACTT-Pfizer dostarcza konkretnych rozwiązań i wsparcia dla polskich naukowców i innowatorów. Nie podejmujemy jedynie kolejnej dyskusji o szansach i możliwościach stojących przed polskim BioTechem, ale przechodzimy od debaty do działania – tłumaczy Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków. – Wspólnie z partnerami Akademii zaprojektowaliśmy i uruchamiamy program wzmacniania i doskonalenia kompetencji naukowców w zakresie planowania badań przedklinicznych po to, aby umożliwić im realny rozwój ich projektów.

To działanie na rzecz zwiększenia potencjału polskiej innowacyjności i ośrodków naukowych. Według diagnozy Fundacji Inventity i firmy Taylor Economics międzynarodowy potencjał badawczy polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw jest dziś bardzo niski. Wystarczy sięgnąć do danych Eurostatu. Udział produktów wysoko technologicznych w polskim eksporcie wynosi ledwie 8,5 proc. i jest dwukrotnie niższy od średniej unijnej. A nakłady na Badania i Rozwój wynoszą 0,97 proc. PKB.

Jak więc wspierać naukowców w rozwoju innowacji dla zdrowia?

– Przede wszystkim warto sukcesywnie przesuwać środek ciężkości, przynajmniej w części badań naukowych, tak by były one planowane i prowadzone pod kątem wypracowania wartości utylitarnych i przyszłej potencjalnej komercjalizacji – uważa Robert Dwiliński, Prezes Fundacji PACTT, Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski. – Z drugiej strony, naukowców warto „uzbrajać” w pełniejszą wiedzę w poszczególnych obszarach, np. poprawności prowadzonych badań, tak by ich wyniki były niepodważalne, ale także użyteczne pod kątem przyszłych procesów rejestracyjnych. Przewidywanie i projektowanie badań przedklinicznych, w tym wiedza dot. regulacji i międzynarodowych przepisów ma istotne znaczenie dla powodzenia tego procesu.

Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT-Pfizer realizowana jest pod patronatem honorowym: Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Patronat nad Akademią objęły: Agencja Badań Medycznych i Narodowy Instytut Leków. Partnerami inicjatywy są: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski oraz Pfizer Polska.