Opinie

Egzamin ósmoklasisty 2019. Język polski arkusz CKE i odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2019. Język polski arkusz CKE i odpowiedzi

Egzamin z języka polskiego rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 120 minut. Przystąpiło do niego ponad 377 tys. uczniów klas VIII szkół podstawowych. Poniżej tuż po godzinie 13:00 opublikujemy arkusz CKE - język polski wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez współpracujących z nami ekspertów. Bądźcie z nami!

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała zadania związane z dwoma tekstami zamieszczonymi w arkuszu: tekstem literackim i tekstem nieliterackim (naukowym, popularnonaukowym albo publicystycznym). W drugiej części arkusza pojawiły się propozycje dwóch tematów wypracowań. Uczeń musiał wybrać jeden z nich i napisać tekst na co najmniej 200 słów.

Egzamin ósmoklasisty 2019 odbywa się w cieniu strajku nauczycieli. Poniedziałek jest ósmym dniem ogólnopolskiego protestu. Jednak jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, nie ma informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach. We wszystkich szkołach udało się przeprowadzić egzamin ósmoklasisty 2019 zgodnie z planem.

W tym roku odbywa się pierwsza w historii sesja egzaminu ósmoklasisty. Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Arkusz CKE i odpowiedzi

Poniżej tuż po godzinie 13:00 opublikujemy arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty 2019 z języka polskiego wraz z proponowanymi odpowiedziami. Poniedziałek jest pierwszym dniem egzaminu ósmoklasisty. We wtorek i środę uczniowie zmierzą się z matematyką i językiem obcym. Codziennie w naszym raporcie specjalnym będziemy publikować arkusze CKE wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Język polski - ARKUSZ CKE (wkrótce do pobrania tutaj)