Opinie

Matura 2019: Fizyka i astronomia - poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Matura 2019: Fizyka i astronomia - poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Fizykę i astronomię zdawało dziś na maturze blisko 21 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał 180 minut. Po godz. 14:00 opublikujemy na Interii arkusz CKE z fizyki i astronomii (poziom rozszerzony) oraz rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta. Zapraszamy!

Egzamin z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym rozpoczął się w poniedziałek o godz. 9:00. Przystąpiło do niego ponad 20,9 tys. osób, czyli 7,8 proc. tegorocznych abiturientów.

Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego zdający mieli trzy godziny. Matura z tego przedmiotu zakończyła się o godz. 12:00.

Przypomnijmy, że każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego. Liczy się jednak przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać maturę dopiero za rok.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca.

Matura 2019: Fizyka - poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Po godzinie 14:00 opublikujemy poniżej arkusz CKE z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym. Pierwsze nieoficjalne rozwiązania zadań zaproponowane przez naszego eksperta pojawia się o godzinie 15:30. Przypominamy także, że od 6 maja, kiedy rozpoczęła się sesja maturalna 2019, codziennie publikowaliśmy tegoroczne arkusze egzaminacyjne CKE wraz z odpowiedziami. Możesz je znaleźć tutaj:

FIZYKA I ASTRONOMIA - poziom rozszerzony - ARKUSZ CKE (wkrótce do pobrania tutaj)

W tym miejscu po godz. 15:30 opublikujemy proponowane rozwiązania zadań z fizyki.

***

Zobacz arkusze CKE i proponowane odpowiedzi z matury 2019:

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy i fiszki znajdziesz na   oraz na