Opinie

NA ŻYWO: Posiedzenie Sejmu. Wśród tematów wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry

NA ŻYWO: Posiedzenie Sejmu. Wśród tematów wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry
Dzisiaj w Sejmie Marlena Maląg przedstawi informację o programie „Za życiem”, o którym stało się głośno w kontekście decyzji TK w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Parlamentarzyści pochylą się także nad wnioskiem o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry.

We wtorek 27 października odbędzie się 20. posiedzenie Sejmu. Parlamentarzyści usłyszą informację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na temat funkcjonowania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Posiedzenie Sejmu. Wotum nieufności wobec Ziobry i kwestie podatkowe

Po godzinie 12:00 zostaną przedstawione sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” oraz „sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw”.

W godzinach wieczornych zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2019 roku wraz z opinią Komisji. Między godziną 20:30-21:30 mają zostać zaprezentowane z kolei oświadczenia klubów i koła w sprawie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.