Opinie

PiS buduje skansen. Udało mu się stworzyć podział na elity i lud

PiS buduje skansen. Udało mu się stworzyć podział na elity i lud

PIS CHCE BYĆ LEKARSTWEM NA ZDEFINIOWANE PRZEZ SIEBIE ZŁO. JEDNAK POLITYKA TOŻSAMOŚCI I RETORYKA GODNOŚCIOWA TO EMOCJONALNA REAKCJA NA PROBLEMY, KTÓRE PRZYNIÓSŁ NAM GLOBALNY KAPITALIZM

Wygrywając wybory w 2015 r., PiS obiecywał rozwiązać trzy główne problemy, które neoliberalna transformacja zrodziła w Polsce. Te problemy to: teoretyczne państwo, elastyczny rynek pracy z biedapłacami oraz słabnąca wspólnota jako następstwo pogoni za sukcesem materialnym.

Im dłużej trwa władza prawicy, tym bardziej osią systemu rządów staje się scentralizowane państwo, relacje pracodawca – pracownik przypominają przedwojenny korporacjonizm, zaś wspólnota narodowa jest lepiona przez tradycjonalizm kulturowy Kościoła.

Jednak król jest nagi – rządzący nie mają programu, który by wpisywał narodową strategię dalszej modernizacji kraju w procesy ewolucji UE, światowej gospodarki i ograniczania kryzysu ekologicznego.

By ostatnich nie gryzły psy

Nadwiślańscy liberałowie sprawili, że zamiast welfare state, państwa dobrobytu, pojawiło się workfare state, państwo zmuszające ludzi do podejmowania jakiejkolwiek pracy w jakichkolwiek warunkach za jakąkolwiek cenę – pod groźbą odebrania zasiłku. Taka polityka społeczna, stwierdza jej badaczka Maria Theiss, przyczyniła się w latach 2008–2015 do erozji obywatelstwa społecznego w sferze pracy i zatrudnienia.

CAŁY TEKST CZYTAJ W INTERNETOWYM WYDANIU "DGP>>>