Opinie

Sejm odrzucił poprawkę Senatu. 19 lutego będzie nowe święto państwowe?

Sejm odrzucił poprawkę Senatu. 19 lutego będzie nowe święto państwowe?
Sejm odrzucił poprawkę Senatu dotyczącą nowego święta państwowego. Dzień Nauki Polskiej miałby - w myśl ustawodawców - być obchodzony 19 lutego. Nie będzie to jednak dzień wolny od pracy.

Na początku stycznia grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zaproponowała utworzenie nowego święta państwowego. Złożono w tym celu stosowny projekt ustawy w Sejmie. Dzień Nauki Polskiej miałby być - jak czytamy w ustawie - „wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. „Co więcej - ich odkrycia nieraz wywierały przemożny wpływ na bieg dziejów całej ludzkości. Wpisują się także w przyrodzone człowiekowi dążenie do prawdy, dobra i piękna - a tym samym poznania i zrozumienia otaczającego nas świata i siebie samych” - podkreślili pomysłodawcy utworzenia nowego święta.

W opinii posłów Dzień Nauki Polskiej będzie „wyrazem najwyższego szacunku dla dokonań polskich naukowców czasów minionych i współczesnych, a także stanowić będzie inspirację do pójścia w ich ślady. Wzmocni społeczny prestiż i zainteresowanie nauką”. W ustawie zaznaczono, że uchwalenie nowego święta nie pociągnie za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Nowe święto ma być obchodzone 19 lutego. Data ta nie jest przypadkowa. Tego dnia urodził się Mikołaj Kopernik, który miałby zostać patronem Dnia Nauki Polskiej. Senat zgłosił do ustawy jedną poprawkę - aby wprowadzenie nowego święta poprzedziło 14-dniowe vacatio legis. W jej uzasadnieniu tłumaczono, że zgodnie z orzecznictwem TK powinien obowiązywać dostatecznie dostatecznie długi okres pomiędzy ogłoszeniem a wejściem w życie ustawy. W trakcie ostatniego posiedzenia Sejm odrzucił tą poprawkę. O dalszych losach ustawy zadecyduje prezydent Andrzej Duda.