Opinie

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020. Jak je sprawdzić?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020. Jak je sprawdzić?

Absolwenci klas ósmych poznają w piątek (31 lipca) wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Indywidualne wyniki zostaną im przekazane w formie zaświadczenia. Ósmoklasiści mogą też sprawdzić wynik w internecie. Jak to zrobić? Krok po kroku opisujemy poniżej.

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, oficjalne wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone w piątek, 31 lipca, o godz. 11.30 podczas konferencji z udziałem kierownictwa MEN i dyrektora CKE Marcina Smolika.

Egzamin ósmoklasisty - wyniki w internecie

Absolwenci klas ósmych mogą jednak sprawdzić swoje wyniki z poszczególnych przedmiotów już wcześniej. Są one dostępne od godz. 10.00 w .  Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali od dyrektora swojej szkoły.

W piątek każdemu absolwentowi klasy ósmej zostanie też przekazane zaświadczenie o wynikach egzaminu. Sposób przekazania określał dyrektor każdej z placówek.

Pierwszy taki egzamin w historii

W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa, egzamin ósmoklasisty nie odbył się według pierwotnego planu w kwietniu. Uczniowie napisali go dopiero w czerwcu w ścisłym reżimie sanitarnym. Na egzamin mogli przyjść wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Uczeń nie mógł przystąpić do testu, jeśli był objęty kwarantanną lub izolacją domową.

W terminie głównym (16-18 czerwca) do egzaminu ósmoklasisty nie przystąpiło w tym roku ok. 3,1 tys. uczniów. Sesja dodatkowa egzaminu odbyła się 7-9 lipca.

.