Opinie

​Zegar tyka. Ostatni moment na dopisanie się do spisu wyborców

​Zegar tyka. Ostatni moment na dopisanie się do spisu wyborców

We wtorek mija termin dopisywania się do spisu wyborców. Piątek to natomiast ostatni moment, by pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym obwodzie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 26 maja. Głosować będzie można od godz. 7 do godz. 21. W kraju powołano 27 tys. obwodowych komisji wyborczych, 21 znajduje się za granicą, a 4 na statkach. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów ma czuwać blisko ćwierć miliona osób zasiadających w komisjach.

Tymczasem dla potencjalnych wyborców ważne są trzy terminy:

- we wtorek, 21 maja, mija termin dopisywania się do listy wyborców. To opcja zarezerwowana dla tych, którzy już teraz znajdują się poza miejscem stałego zamieszkania. Co zrobić, by się dopisać? Wystarczy pójść do urzędu gminy, gdzie aktualnie przebywa wyborca, i wypełnić odpowiedni wniosek.

- w czwartek, 23 maja, mija termin składania wniosków za granicą. Spisy wyborców przygotowują konsulaty, więc odpowiedni wniosek należy złożyć w najbliższej placówce.

- do piątku, 24 maja, można odbierać z macierzystego urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym obwodzie w kraju lub za granicą. Osoba, która otrzyma takie zaświadczenie, jest skreślana z pierwotnego spisu wyborców. Co ważne, jeśli ktoś ten dokument zgubi, duplikatu się nie wydaje.

W dniu głosowania wyborcy powinni mieć ze sobą dokument ze zdjęciem (najlepiej dowód osobisty lub paszport). Głosuje się na kartach w formie arkusza. Arkusz tym razem jest niewielki, a znajduje się na nim od 6 do 9 list.

Technika głosowania jest doskonale znana, bo w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów należy postawić znak "X". Należy postawić tylko jeden znak "X". Oddaje się więc głos na daną listę i wskazuje pierwszeństwo kandydata.

ŁS