Opinie

Zmiany w administracji rządowej i podwyżki. Prezydent Andrzej Duda zawetował rządową ustawę

Zmiany w administracji rządowej i podwyżki. Prezydent Andrzej Duda zawetował rządową ustawę
Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Interia. Doniesienia portalu potwierdził później rzecznik rządu Piotr Müller.

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej od grudnia leżała na biurku prezydenta. Nowela jest autorstwa Rady Ministrów, przeszła przez Sejm, ale potem Senat wnioskował o jej odrzucenie. Izba niższa uchwałę Senatu odrzuciła, a nowela trafiła do prezydenta.

Jak poinformowała Interia, w piątek 8 stycznia prezydent zdecydował się zawetować ustawę. Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził w rozmowie z Interią:

– Prawo weta jest konstytucyjnym uprawnieniem prezydenta. Pan Prezydent informował pana premiera o tym, że zamierza zastosować prawo weta. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie, podczas którego mają być omówione zastrzeżenia. Jesteśmy otwarci na uwagi do nowego projektu ustawy.

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej

Po rekonstrukcji rządu z ubiegłego roku pozostał jeden problem do rozwiązania: likwidowanie i późniejsze łączenie ministerstwo sprawiło, że pewne kompetencje miały być przenoszone na inne resorty. Były przypadki, w których nie dało się zrobić tego poprzez rozporządzenia atrybucyjne premiera. Dlatego też Rada Ministrów zdecydowała się na znowelizowanie ustawy o działach administracji rządowej.

Ponieważ rząd planuje stworzyć Narodowe Centrum Sportu, to należało wpisać je do ustawy oraz wskazać, że to minister właściwy do spraw kultury fizycznej sprawuje nadzór nad prezesem tej instytucji. Inny przypadek to doprecyzowanie, który minister przejmie nadzór nad Lasami Państwowymi (nowela zakłada, że będzie to „minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa”, to też nowy dział w administracji rządowej). W noweli „ukrywa się” też zmiana, która zakłada przeniesienie podsekretarzy stanu, zarówno w KPRM, jak i ministerstwach, do korpusu Służby Cywilnej. Musieliby co prawda zrezygnować z członkostwa w partii, związkach zawodowych czy zarządach i radach nadzorczych spółek, ale w zamian mogliby liczyć na blisko 16 tys. zł plus dodatki.

Interia o zarzutach prezydenta wobec noweli

Portal Interia, który informował nieoficjalnie o wecie Andrzeja Dudy, wskazywał, że moment na podwyżki pensji nie jest najlepszy. Prezydentowi nie przypadł też do gustu pomysł z wyodrębnieniem działu leśnictwo i łowiectwo, jak czytamy:

Zdaniem prezydenta Dudy, zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko – nowego działu leśnictwo i łowiectwo, budzi wątpliwości, jeżeli weźmie się pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasów w Polsce. Głowa państwa zwraca uwagę na to, że odpowiedzialność ministra właściwego do spraw środowiska za obszar leśnictwa i łowiectwa ma długą i dobrą tradycję.

W połowie grudnia 2020 roku (dokładnie 17) Sejm odrzucił wniosek Senatu o odrzucenie tej nowelizacji, tym samym kierując nowelę ustawy na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy, a ten termin mijał 8 stycznia.