Polska

41 proc. Polaków pesymistycznie ocenia kierunek zmian w kraju

41 proc. Polaków pesymistycznie ocenia kierunek zmian w kraju

W styczniu 41 proc. badanych oceniło, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku, ale jeśli chodzi o ocenę stanu gospodarki i materialnych warunków życia, przeważali optymiści (57 proc) - podał w najnowszym raporcie Kantar.

Osób, które oceniają, że sprawy w naszym kraju idą źle jest niewiele więcej niż optymistów, niemal dwie piąte badanych (37 proc.) dobrze ocenia kierunek biegu spraw, a 22 proc. nie ma zdania na ten temat - czytamy w raporcie.

Optymiści przeważają w ocenie stanu polskiej gospodarki. 57 proc. badanych Polaków uważa, że gospodarka naszego kraju się rozwija, przy czym zdecydowana większość z nich (48 proc.) sądzi, że jest to powolny rozwój. Sceptycznie nastawionych do rozwoju gospodarki jest 32 proc. Ich zdaniem polska gospodarka jest w stanie lekkiego (27 proc. ogółu) lub głębokiego (6 proc. ogółu) kryzysu. Sprecyzowanego zdania na ten temat nie ma 10 proc. badanych - podaje Kantar.

36 proc. ankietowanych uważa, że w najbliższych trzech latach materialne warunki w kraju się nie zmienią. Co trzeci badany (36 proc.) sądzi, że nastąpi poprawa warunków życia. Większość osób, które mają takie zdanie (31 proc. ogółu) oczekuje pewnej poprawy, a pozostali (4 proc.) wyraźnej poprawy. 22 proc. Polaków wskazuje na pogorszenie warunków życia, a 7 proc. nie ma opinii na ten temat - wynika z raportu.

Według danych Kantaru 80 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju można bez większych problemów znaleźć pracę, 71 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 9 proc. ocenia, że można bez większych problemów znaleźć dobrą pracę. 13 proc. ankietowanych pesymistycznie patrzy na rynek pracy, a 7proc. nie ma na ten temat zdania.

W publikowanym w raporcie komentarzu eksperta jego autorka Agata Zadrożna zwraca uwagę, że nowy rok nie przyniósł "większej zmiany nastrojów społecznych". Wskazuje, że coraz więcej osób obawia się trudności ekonomicznych, co może mieć, jej zdaniem, związek z zauważalnym wzrostem cen wielu produktów i usług.

Sondaż przeprowadzono od 10 do 15 stycznia 2020 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.