Polska

CBA zawiadamia prokuraturę o wielomilionowych stratach w warszawskim MPO

CBA zawiadamia prokuraturę o wielomilionowych stratach w warszawskim MPO
CBA przeprowadziło kontrole w warszawskim MPO. Wynika z niej, że miejska spółka kupiła po zawyżonej wartości działkę pod inwestycję, która miała być niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Biuro skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego między 12 grudnia 2018 r., a 12 września 2019 r. przeprowadzili kontrolę w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy w zakresie „wybranych zagadnień rozporządzania mieniem komunalnym w ramach nadzoru właścicielskiego Miasta Stołecznego Warszawy”.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w 2012 roku spółka komunalna Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie nabyło za ponad 39 milionów złotych prawa do 50 hektarowej nieruchomości w Zielonce. Według kontrolerów cena znacznie przekraczała faktyczną wartość nieruchomości.

Deklarowanym celem nabycia nieruchomości miało być utworzenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO). MPO w chwili zakupu miało świadomość, że Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie pozwala na taką inwestycję.

W związku z ustaleniami kontroli, CBA skierowało zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, działania na szkodę interesu ekonomicznego m. st. Warszawy.