Polska

Dariusz Piontkowski: W zdecydowanej większości szkół odbywają się konsultacje dla uczniów

Dariusz Piontkowski: W zdecydowanej większości szkół odbywają się konsultacje dla uczniów

W zdecydowanej większości szkół odbywają się stacjonarne konsultacje dla uczniów. W części jeszcze tego nie zrobiono lub odbywają się zdalnie, ten sposób zwłaszcza pojawia się na Śląsku – powiedział w poniedziałek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.


W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 6 maja w przedszkolach mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze. Od 25 maja takie zajęcia prowadzone mogą być w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III.

Od 25 maja organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów. Od poniedziałku w szkołach podstawowych i średnich organizowane są stacjonarne konsultacje dla wszystkich uczniów. Szkoły mają obowiązek je zorganizować. Uczniowie nie muszą jednak w nich uczestniczyć.

Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna. Potrwa ona do zakończenia zajęć dydaktycznych, czyli do 26 czerwca.

Minister edukacji pytany był w poniedziałek w TVP Regiony, jak dużo uczniów korzysta z konsultacji stacjonarnych w szkołach.

"Przede wszystkim zbieramy dane na temat tego, ile szkół przygotowało tego typu zajęcia. Jest to już zdecydowana większość szkół, ale w części jeszcze tego nie zrobiono lub w niektórych szkołach odbywają się one w sposób zdalny, zwłaszcza ten sposób pojawia się na Śląsku, tam, gdzie jest trochę więcej osób zarażonych w ostatnim czasie" - odpowiedział Piontkowski.

Szef MEN przypomniał, że celem wprowadzenia konsultacji stacjonarnych po pierwsze było umożliwienie wyjaśnienia uczniom tych fragmentów materiału, które nie zawsze dawały się przedstawić metodami zdalnymi. Po drugie chodziło o to, aby uczniowie mogli porozmawiać z nauczycielami o ocenach. Minister wyjaśnił, że trudno np. wyobrazić sobie przeprowadzenie zdalnie sprawdzianu dla całej klasy, gdy nie można być do końca pewnym, czy uczniowie całkowicie samodzielnie rozwiązują zadania.

"Jeśli nauczyciel ma wątpliwości - na podstawie dotychczasowych zajęć, kilku miesięcy drugiego semestru, ale także pierwszego semestru - jaką ocenę wystawić, to ma możliwość, by uczeń bezpośrednio w kontakcie z nim poprawił ocenę" - powiedział.

Przy organizacji konsultacji stacjonarnych w szkołach muszą być spełnione wytyczne resortów edukacji i zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z nimi dyrektor szkoły wraz z nauczycielami ma przygotować harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych. Przygotować też procedury przychodzenia i wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i w szatni, uwzględniając zasady: 4 mkw. na osobę, 2 m dystansu między osobami i 1,5 m odstępu między stolikami w sali podczas konsultacji.

W grupie na konsultacji może być do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż o dwoje. W miarę możliwości konsultacje dla tej samej grupy uczniów mają się odbywać w tej samej sali.

W wytycznych podkreślono, że w konsultacjach stacjonarnych może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może z nich korzystać uczeń, jeśli przebywa na kwarantannie lub w izolacji oraz gdy u niego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.