Polska

Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków 1930 r. Esej Johna Maynarda Keynesa

Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków 1930 r. Esej Johna Maynarda Keynesa
Zanik trosk ekonomicznych, bezrobocie technologiczne, krótki dzień pracy, moralna odnowa – tak John Maynard Keynes wyobrażał sobie świat za 100 lat w słynnym eseju z 1930 r. Po kryzysowym 2020 r. nie ma już wątpliwości, że jego założenia wymagają głębokiej rewizji.