Polska

Elżbieta Witek została wybrana na marszałka Sejmu

Elżbieta Witek została wybrana na marszałka Sejmu

Elżbieta Witek (PiS) została we wtorek wybrana marszałkiem Sejmu IX kadencji. Poparło ją 314 posłów. Była jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko.

Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Głosowało 459 posłów; większość bezwzględna wynosiła 230 głosów. Za kandydaturą Witek głosowało 314 posłów, przeciw było 11, a 134 wstrzymało się od głosu.

Po wyborze marszałek Sejmu objęła przewodnictwo obrad.