Polska

Koronawirus. Watykan wydał regulacje dotyczące spowiedzi i odpustów

Koronawirus. Watykan wydał regulacje dotyczące spowiedzi i odpustów

Watykan wydał regulacje dotyczące spowiedzi i odpustów w czasie epidemii koronawirusa - informuje chrześcijański portal Stacja7. Jak wynika z jednego z dekretów, chorzy na COVID-19, a także członkowie ich rodzin oraz pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać odpust zupełny.

Penitencjaria Apostolska, najwyższy sąd kościelny Kościoła rzymskokatolickiego, rozpatrujący sprawy sumienia, opublikował w piątek 20 marca dwa dokumenty w związku z epidemią koronawirusa. Znajdują się w nich ważne decyzje dotyczące sakramentu pokuty oraz możliwości uzyskania odpustu zupełnego w nowych okolicznościach.

W dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, na który powołuje się portal Stacja7 możemy przeczytać, że "udziela się odpustu zupełnego wiernym zarażonym koronawirusem, pozostającym w reżimie kwarantanny, w zakładach leczniczych czy we własnych domach pod nadzorem służb sanitarnych, jeśli z duszą wolną od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki komunikacji z celebracją Mszy świętej, nabożeństwem Różańca, Drogi Krzyżowej czy z innymi formami pobożności albo jeśli przynajmniej odmówią Wierzę w Boga, Ojcze nasz oraz modlitwę do Błogosławionej Dziewicy Maryi (...) z chęcią wypełnienia zwykłych warunków odpustu (...), jak tylko będzie to możliwe".

Odpustem zupełnym, zgodnie z nowymi wytycznymi, objęci są także pracownicy służby zdrowia i członkowie rodzin zakażonych koronawirusem. Stacja7 zauważa także, że Penitencjaria chce objąć możliwością uzyskania odpustu zupełnego wiernych, którzy modlą się o koniec epidemii, czy tych, którzy w swoich modlitwach zwracają się do Boga z prośbą o ulgę w cierpieniu dla zakażonych i "życie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie".

Penitencjaria Apostolska wydała także notę dotyczącą samego sakramentu spowiedzi, którego udzielanie w czasach epidemii koronawirusa.

Zgodnie z jej treścią, jak zaznacza chrześcijański portal, "biskupi diecezji najbardziej cierpiących z powodu pandemii, mają możliwość udzielenia zgody na spowiedź generalną, czyli rozgrzeszenie bez konieczności wyznania grzechów ze strony penitenta". Poza tym, obie strony - zarówno spowiadający jak i spowiednik - powinni zostać poinformowani przez biskupów na temat zasad bezpieczeństwa w trakcie spowiedzi indywidualnej w konfesjonale, bądź poza nim. Przypomina się m.in. o zachowaniu odpowiedniej odległości czy też używaniu maseczek ochronnych.