Polska

Minister Czarnek żąda wyjaśnień od uczelni. „To jest próba zastraszeni"

Minister Czarnek żąda wyjaśnień od uczelni. „To jest próba zastraszeni

– Dziś pismo ministra z żądaniem wyjaśnień, a jutro postawienie przed prokuratorem jak tego 14-latka, który w mediach społecznościowych opublikował informację o proteście – komentują pismo przedstawiciele uczelni. Minister Czarnek wysyła list z żądaniem wyjaśnień do uczelni, które w czasie protestów Strajku Kobiet zwolniły studentów z zajęć.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek rozesłał list do uczelni, które wprowadziły godziny rektorskie umożliwiające studentom udział w protestach przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. 28 października rektorzy 15 uczelni dali studentom wolny dzień. Dwa dni później minister zapowiedział, że wyciągnie wobec tych uczelni konsekwencje, i zasugerował, że może to być pozbawienie ich grantów w kolejnym rozdaniu.

– Będę podejmował decyzje, które leżą w kompetencji ministra nauki i edukacji, wobec uczelni, w których wprowadzono tzw. godziny rektorskie i zachęcano wręcz do udziału w manifestacjach – mówił Czarnek. Dziś, czyli miesiąc później rozesłał list, datowany na 24 listopada, w których domaga się wyjaśnień.

„W związku z wpłynięciem do Ministerstwa informacji o zarządzeniu godzin rektorskich mających na celu umożliwienie udziału członków społeczności akademickiej w protestach wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie negując prawa do przedstawiania własnych przekonań, chciałbym jednak zauważyć, iż pojawiają się wątpliwości, czy decyzje władz uczelni zostały przeanalizowane także w kontekście ewentualnego narażania zdrowia studentów i pracowników uczelni w związku z panującą epidemią koronawirusa” – czytamy w piśmie ministra do rektorów.

– Czy minister nie wie, że wprowadzanie godzin rektorskich należy do autonomii uczelni wyższych, którą gwarantuje Konstytucja? – komentuje jeden z rektorów. Konstytucja RP, w art. 70 ust. 5 mówi wprost: „Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie”. – To jest próba zastraszenia – uważa inny z rozmówców. – Dziś pismo ministra z żądaniem wyjaśnień, a jutro postawienie przed prokuratorem jak tego 14-latka, który w mediach społecznościowych opublikował informację o proteście i teraz stawia mu się zarzut narażenia zdrowia i życia obywateli. Przecież to absurd.

Chodzi o sprawę nastolatka z Krapkowic, który opublikował na Facebooku post dotyczący Strajku Kobiet. Do domu chłopca przyszła policja, o sprawie została poinformowana szkoła, a samego oskarżonego czeka wyrok sądu dla nieletnich.

W odpowiedzi na list ministra, jeden z rektorów, prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, napisał: „Nie znajduję w obowiązujących przepisach podstawy prawnej dla żądania od rektora wyjaśnień w kwestii związanej z zarządzeniem na uczelni tzw. dni rektorskich. Mimo to, z uwagi na głęboki szacunek wobec instytucji reprezentowanej przez Pana Ministra pozwolę sobie krótko ustosunkować się do Pana pisma (….). Decyzja o zarządzeniu dni rektorskich nie wymaga uzasadnienia i może być podjęta z jakiejkolwiek przyczyny, także w celu umożliwienia studentom ich konstytucyjnych praw i wolności. (…) Po zarządzeniu godzin rektorskich na uczelni rektor nie ingeruje w to, jakie aktywności (np. społeczne, prywatne, religijne) podejmują studenci w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Rektor nie posiada żadnych instrumentów prawnych, które by na to pozwalały”.