Polska

Ministerstwo Klimatu rozpoczęło prace nad Strategią Wodorową Polski do 2030 roku

Ministerstwo Klimatu rozpoczęło prace nad Strategią Wodorową Polski do 2030 roku
Rozpoczęły się prace nad „Strategią Wodorową Polski do 2030 roku”, w ramach której rozwinięte zostaną niskoemisyjne technologie produkcji energii z wykorzystaniem wodoru.

Na lipcowym spotkaniu przedstawicieli resortu klimatu – ministra Michała Kurtyki i wiceministra Ireneusza Zyski – z reprezentantami najważniejszych spółek sektora energetycznego i transportowego poinformowano o rozpoczęciu prac nad polską strategią wodorową, której główne cele opierają się na stworzeniu łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych, wzmocnieniu roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego, wdrożeniu wodoru jako paliwa transportowego oraz na przygotowaniu nowych regulacji dla rynku wodoru.

W trakcie spotkania podpisano także list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. A sygnatariusze porozumienia, tj. GAZ-SYSTEM, PGNiG, Grupa Azoty, PKN ORLEN i Grupa LOTOS, zadeklarowali podjęcie współpracy na rzecz badań i rozwoju technologii wodorowych w Polsce.

– Budowanie gospodarki wodorowej to wielkie wyzwanie dla naszych przedsiębiorstw i instytucji naukowych. Firmy, które dzisiaj podpisały wspólnie z Ministrem Klimatu list intencyjny w sprawie budowy gospodarki wodorowej, mają szansę stać się liderami tego rynku zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej – mówił minister Michał Kurtyka.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego. Resort spodziewa się także wzrostu zużycia wodoru w ciepłownictwie - dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid.

Potencjał przemysłowy i naukowy Polski pozwala także na budowę fabryki ogniw paliwowych i elektrolizerów, dlatego Ministerstwo Klimatu zobowiązało się do stworzenia najlepszych warunków do inwestowania w tę technologię w Polsce.

Bardzo ważnym elementem strategii wodorowej będzie budowa infrastruktury dystrybucji i tankowania.

– Dzięki zwiększeniu udziału wodoru w naszym miksie energetycznym możemy w sposób istotny ograniczyć import surowców z zagranicy, a w konsekwencji zwiększyć naszą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

Polska strategia wodorowa jest obecnie przygotowywana przez Ministerstwo Klimatu i jesienią zostanie skierowana do konsultacji publicznych, zaś do końca roku przekazana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w czerwcu podobną strategię rozwoju technologii wodorowych przyjął nasz zachodni sąsiad – Niemcy.

Dlaczego właśnie na wodór jako na paliwo przyszłości stawia świat? Ponieważ ma wiele zastosowań: może być nośnikiem energii i umożliwiać magazynowanie energii z OZE a także służyć jako czyste paliwo dla transportu oraz do wytwarzania amoniaku i nawozów sztucznych.