Polska

Premier z nowymi uprawnieniami. "To likwidacja dialogu społecznego w Polsce"

Premier z nowymi uprawnieniami.

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek do specustawy dotyczącej koronawirusa znalazła się zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Umożliwia ona premierowi dokonywanie zmian w jej składzie.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

W nocy z piątku na sobotę odbywało się w Sejmie głosowanie nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek do specustawy dotyczącej koronawirusa znalazła się także zmiana Kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim, a także zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiająca premierowi dokonywanie zmian w Radzie.

Zmiany w RDS

Zgodnie z poprawkami, autorstwa PiS, premier będzie mógł w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływać członków Rady Dialogu Społecznego będących przedstawicielami strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej na wniosek tych organizacji lub bez wniosków.

Jednym z powodów odwołania członka RDS przez premiera może być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi (w przypadki fałszywego oświadczenia lustracyjnego członkostwo automatycznie wygasa). Innym powodem może być "sprzeniewierzenie się działaniom Rady" i doprowadzenie do "braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu".

- Zmiany w Radzie Dialogu Społecznego, które zakładają, że premier może odwołać przedstawicieli pracodawców, pracowników w RDS - przedstawicieli, których powołuje prezydent, to jest zamach na Radę Dialogu Społecznego, to jest likwidacja dialogu społecznego w Polsce moim zdaniem - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył "nie ma zgody na taki sposób procedowania". - Rozmawiamy o sprawach gospodarczych, o pomocy dla firm, a wrzuca się sprawy zupełnie z tym niezwiązane - dodał.

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego to forum dialogu społecznego przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Została utworzona w 2015 roku i zastąpiła działającą od 1994 roku Trójstronną Komisję do spraw Społeczno-Gospodarczych.

Oprócz przedstawicieli rządu w jej skład wchodzą reprezentacyjne organizacje pracodawców i związki zawodowe. Należą do nich Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, a także NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Zaliczają się też do niej przedstawiciele z głosem doradczym: prezydenta, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Inspektora Pracy.

Rada Dialogu Społecznego ma prawo między innymi do przygotowywania projektów ustaw, czy występowania do ministrów z wnioskiem o wydanie lub zmianę aktów prawnych oraz kierowania zapytań do ministrów.

Członków Rady, na wniosek każdej z organizacji, powołuje i odwołuje prezydent.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL