Polska

Protest posłanek Lewicy. Marszałek Telrecki wezwał straż marszałkowską

Protest posłanek Lewicy. Marszałek Telrecki wezwał straż marszałkowską

W czasie obrad Sejmu doszło do przepychanki. Wszystkie posłanki Lewicy dołączyły na mównicy do Joanny Scheuring-Wielgus w celu wyrażenia sprzeciwu wobec czwartkowego wyroku TK. Ryszard Terlecki wezwał straż marszałkowską.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad pierwszym punktem wtorkowych obrad Sejmu ma być informacja minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg na temat funkcjonowania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ewentualnych skutków, jakie wywołuje w ich realizacji niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.