Polska

Puławy: CBA zawiadamia prokuraturę po kontroli w starostwie

Puławy: CBA zawiadamia prokuraturę po kontroli w starostwie

Po kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w starostwie puławskim (Lubelskie) do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw - dowiedziała się PAP. CBA kontrolowało tworzenie systemu informacji przestrzennej (SIP) w tym powiecie.

Kontrola trwała od grudnia 2018 r. do maja 2019 r. Agenci Biura sprawdzali, czy to zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-13 w części "społeczeństwo informacyjne" było przeprowadzone zgodnie z prawem.

Zawiadomienie po kontroli CBA dotyczy możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach urzędowych - dowiedziała się PAP.

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski potwierdził w rozmowie z PAP, że kontrola zakończyła się i pod koniec maja wysłano zawiadomienie do prokuratury.

"Podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy wydziału postępowań kontrolnych z lubelskiej delegatury CBA ustalono, że pomimo istotnych wad uniemożliwiających prawidłowe działanie SIP osoby odpowiedzialne za końcowy odbiór tego zamówienia przyjęły je, czym potwierdziły nieprawdę" - powiedział PAP Brodowski.

Według kontrolerów CBA z powodu faktycznego nieukończenia zadania od 30 grudnia 2015 r. do 15 maja 2016 r. powinna być naliczona kara za 138 dni zwłoki. Taka kara zawarta w umowie miałaby wynosić ponad 1 mln 463 tys. zł - 10,6 tys. za dzień zwłoki. CBA uważa, że przez działanie osób odpowiedzialnych za końcowy odbiór, które poświadczyły nieprawdę, doszło do szkody na taką kwotę - wyjaśnił naczelnik.

Zawiadomienie w tej sprawie skierowano do Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Najnowsze