Polska

Szkolenie dla sędziów u o. Rydzyka. Sąd tłumaczy

Szkolenie dla sędziów u o. Rydzyka. Sąd tłumaczy

Zaproszenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu do udziału w szkoleniu dla sędziów zostało rozesłane w standardowej procedurze. Nie jest to zaproszenie prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - wyjaśnia rzecznik SO Beata Górszczyk.

Rzecznik prasowy krakowskiego sądu w ten sposób odniosła się do doniesień medialnych na temat zaproszenia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (założonej przez redemptorystę o. Tadeusza Rydzyka - PAP) na szkolenie: Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i negocjacji dla sędziów, asesorów i referendarzy sądowych.

Zostało ono przesłane przez prezes SO w Krakowie Dagmarę Pawełczyk-Woicką do przewodniczących wydziałów tego sądu oraz do prezesów sądów rejonowych okręgu krakowskiego.

Jak poinformowała Górszczyk, zaproszenie to "zostało rozesłane w standardowej procedurze za pismem (w załączniku do pisma - PAP) prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - do wiadomości i ewentualnego wykorzystania".

"Uczestnictwo w szkoleniu jest dobrowolne" - dodała.

Górszczyk wyjaśniła, że oferta ta jest "zaproszeniem wskazanej Szkoły do udziału w szkoleniu, a nie zaproszeniem prezesa Sądu Okręgowego do udziału w szkoleniu". "W analogicznej procedurze jak wskazane wyżej zaproszenie - nie rozróżniając oferentów - są przesyłane oferty szkoleń, które nie rodzą skutków finansowych po stronie sądu" - przypomniała.

Informację o tym, że mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes rozesłała zaproszenia na to szkolenie, opublikował w poniedziałek portal Onet.

Celem szkolenia - jak czytamy w zaproszeniu - jest "aktualizacja i podniesienie szeroko pojętej jakości komunikacji na sali sądowej, poprawa wizerunku sądów i sędziów oraz działania na rzecz wzrostu zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości".

Szkolenie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej. Na stronie internetowej toruńskiej szkoły zamieszczono informację, że udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na stronach Onetu czytamy, że środki - blisko 3 mln zł - na szkolenia uczelnia o. Rydzyka uzyskała za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziennikarka Onetu Magdalena Gałczyńska dodaje, że "do czasu objęcia władzy przez PiS edukacją sędziów w zakresie wystąpień medialnych zajmowała się Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie".