Polska

TSUE: Odmowa relokacji uchodźców przez Polskę, Czechy i Węgry sprzeczna z prawem UE

TSUE: Odmowa relokacji uchodźców przez Polskę, Czechy i Węgry sprzeczna z prawem UE

Odmowa relokacji uchodźców przez Polskę, Czechy i Węgry jest sprzeczna z prawem UE - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Więcej wkrótce.