Polska

Uwaga! Kradzież laptopa z bazą danych tysięcy studentów SGGW

Uwaga! Kradzież laptopa z bazą danych tysięcy studentów SGGW

Po kradzieży laptopa z bazą danych tysięcy osób, SGGW apeluje o zabezpieczenie się przed możliwym wyciekiem danych osobowych.

Do zdarzenia doszło 5 listopada – nieznany sprawca ukradł laptop pracownika Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na komputerze były dane tysiąca osób ubiegających się o przyjęcie na uczelnię w ostatnich latach. Mowa o danach identyfikacyjnych – imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, pesel, płeć, narodowość, obywatelstwo, adres zamieszkania, seria i numer dowodu/paszportu, nr telefonu komórkowego i stacjonarnego, a także m.in. informacjach o ocenach i zaliczeniach na studiach i w szkole średniej.

SGGW "nie może wykluczyć, iż w wyniku tego incydentu nieznane osoby uzyskały dostęp do Pani/Pana danych osobowych, przez co doszło do naruszenia ochrony danych osobowych", można teraz przeczytać w komunikacie SGGW. W praktyce: osoby trzecie – posługując się danymi z bazy  – mogą starać się o kredyt, wyłudzać ubezpieczenia i np. korzystać ze służby zdrowia ("często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL").

W tej sytuacji SGGW radzi "zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia". W grę może wchodzić m.in. założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej (np. strona https://www.bik.pl, https://big.pl, https://krd.pl, https://www.chronpesel.pl).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, SGGW zaleca "zgłoszenie tego faktu organom ścigania".