Polska

„Żelazny Marian" wytacza działa. NIK kontra PiS

„Żelazny Marian

Gdybyśmy żyli w innym europejskim kraju, ta wiadomość byłaby najwyżej letnia, normalna. Ale w Polsce AD2020 to może oznaczać początek bardzo gorącej wojny politycznej, w której PiS będzie bezradnie krwawić. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała plan działań na bieżący rok.

Marian Banaś jest dla rządzących kulą u nogi. Niegdyś filar drużyny Kaczyńskiego, dziś skompromitowany i nieusuwalny szef NIK. Wygląda na to, że opozycja wiedziała, co robi, odmawiając udziału w "planie B" Morawieckiego, czyli nie chcąc grzebać w Konstytucji, by skrócić kadencję Banasia. Bo Izba też ma swój plan i wynika z niego, że w 2020 roku kontrolowane będą te obszary, których kontrola może zaboleć PiS.

Na cito - koronawirus

Pierwsze uderzenie NIK dotyczy sprawy bardzo na czasie i wywołującej wielkie emocje. 'W związku z pojawieniem się w Europie koronawirusa Prezes NIK Marian Banaś podjął decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu kontroli rozpoznawczej. NIK sprawdzi jak przygotowane jest państwo do działania w obliczu realnego zagrożenia epidemią. Kontrola obejmie wszystkie kluczowe elementy systemu ochrony przed tego rodzaju zagrożeniami a przeprowadzona zostanie w wytypowanych szpitalach, na lotniskach, w portach morskich, w jednostkach ratownictwa medycznego i stacjach SANEPIDU." - czytamy w komunikacie Izby.

Kontrolę mają przejść również wojewodowie odpowiadający za koordynację działań kryzysowych oraz Ministerstwo Zdrowia, które a Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego ma wiodącą rolę w przypadku walki z epidemią.

Po drugie - kasa

Banaś chce sprawdzać także finanse i to nie byle gdzie. Zapowiada badanie zarządzania majątkiem i finansami TVP oraz - i to zapewne dla PiS najbardziej bolesny wizerunkowo strzał - kompletną kontrolę finansów NBP. "NIK zaplanowała m.in. dwie kontrole dotyczące Narodowego Banku Polskiego. Jedna dotyczy wykonania założeń polityki pieniężnej w 2019 r. i ma odpowiedzieć na pytanie, czy NBP prawidłowo realizował założenia Rady Polityki Pieniężnej określone na rok 2019. Druga z kolei ma sprawdzić, czy sam NBP prawidłowo, przejrzyście i gospodarnie zarządzał swoimi finansami w latach 2015–2020. Wokół pensji niektórych pracowników NBP były kontrowersje. Temat kontroli obejmuje więc okres szerszy. Pozwoli przyjrzeć się funkcjonowaniu gospodarki finansowej naszego banku centralnego w perspektywie kilkuletniej" - głosi komunikat Izby.

Po trzecie - środowisko

Fala krytyki spada na rząd również za pozorowaną jedynie dbałość o środowisko naturalne. A ekologia staje się coraz ważniejszym tematem światowym, przyciągającym uwagę coraz szerszych grup społecznych. NIK nie odpuści PiS również na tym polu. Jak głosi komunikat podległej Marianowi Banasiowi Izby: "Przyszłość nierozerwalnie wiąże się ze stanem środowiska naturalnego. Tu jednym z kluczowych zagadnień jest bilans energetyczny i gospodarka surowcowa. Zasobów nie przybywa, stąd konieczność intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Kontrolerzy zbadają, czy bariery w rozwoju systemu wykorzystywania OZE są skutecznie likwidowane. Izba przyjrzy się też systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi i transgranicznemu przemieszczaniu odpadów. Jego prawidłowe funkcjonowanie to także gwarancja należytej dbałości o to, w jakich warunkach ekologicznych żyjemy.

Stan środowiska naturalnego ma decydujący wpływ na obszarze upraw rolnych i hodowli. Stąd w planie rocznym na rok 2020 znalazła się kontrola efektywności działań mających zapobiegać niedoborom wody w rolnictwie. Polska pustynnieje, dlatego zagadnienie to należy do jednego z najpilniejszych spraw do zbadania".

I wreszcie - wojsko

Kontrolerzy Najwyższej Izby w 2020 roku obejmą troską również bezpieczeństwo osobiste najwyżej postawionych osób w państwie. I nie tylko ich, bo także każdego z obywateli. "Bezpieczeństwo – to także bezpieczeństwo państwa i jego wysokich funkcjonariuszy. NIK przyjrzy się, czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych. Kontrolerzy zaplanowali również audyt stanu przygotowania Służby Ochrony Państwa do wypełniania ustawowych zadań." - głosi komunikat NIK.

Pozostaje oczywiście pytanie o pieczołowitość, z jaką przeprowadzone będą zapowiadane kontrole. Niemniej ich lista jest dla opozycji i obserwatorów życia politycznego bardzo obiecująca.