Świat

Plaże od Gdańska Brzeźna do Mikoszewa zamknięte. Saperzy usuwają miny morskie

Plaże od Gdańska Brzeźna do Mikoszewa zamknięte. Saperzy usuwają miny morskie

Zakaz zbliżania się do plaż między Gdańskiem Brzeźno a Mikoszewem obowiązuje w poniedziałek i wtorek w godzinach od 8 do 15 - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Grupa nurków ma usunąć z dna morza dwie miny z czasów II wojny światowej.

Informację o możliwym usunięciu niewybuchów Urząd Morski w Gdyni przekazał już w piątek. W niedzielę informacje potwierdziło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wysyłając alert w tej sprawie. Komunikat pojawił się również w niedzielę na Twitterze RCB.

Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni przekazała, że w dniach 14 i 15 września w rejonie kanału Wisły Śmiałej w Gdańsku przeprowadzona zostanie operacja przemieszczenia (holowania) i następnie neutralizacji dwóch obiektów niebezpiecznych – niemieckich min morskich typu GC, pochodzących z okresu II wojny światowej.

"Apelujemy o zastosowanie się do obostrzeń"

Operacja będzie prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Usunięcie min jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. W zależności od warunków pogodowych operacja przewidziana jest na dwa dni.Jednocześnie Urząd Morski przewidział termin zapasowy na 21-25 września, gdyby pogorszyły się warunki pogodowe.

"W trosce o Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o zastosowanie się do obostrzeń, które będą obowiązywały w dniu przeprowadzania neutralizacji min oraz stosowania się do poleceń służb, biorących udział w zabezpieczeniu przebiegu operacji ich neutralizacji" - przekazała Kierzkowska.

Na czas działań wyznaczono strefę bezpieczeństwa, w której okresowo obowiązywać będą ograniczenia i zakazy: •   10730 m dla kapiących się – zakaz kąpieli (obszar wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej na odcinku: od Gdańsk Brzeźno – Park Brzeźnieński im. J.J. Haffnera do miejscowości Mikoszewo gmina Stegna- Rezerwat "Mewia Łacha" włącznie •   1400 m dla urządzeń precyzyjnych, aparatury pomiarowe •   2100 m dla nurków w wodzie – zakaz prowadzenia wszelkich prac podwodnych; •   1000 m dla statków – zakaz przepływu, kotwiczenia i uprawiania rybołówstwa •   500 m dla ludzi i zwierząt gospodarczych: strefa rażenia odłamkami – zakaz przebywania ludzi i zwierząt gospodarczych poza pomieszczeniami zamkniętymi (na lądzie i wodzie, wzdłuż biegu kanału Wisły Śmiałej)

-

Urząd Morski w Gdyni

Rejon planowanego zniszczenia oraz strefy bezpieczeństwawww.umgdy.gov.pl

Miny zostały zlokalizowane podczas kontrolnych pomiarów hydrograficznych wykonywanych przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (Wydział Pomiarów Morskich). Są to niekontaktowe niemieckie miny morskie z okresu II wojny światowej. Długość takiego obiektu to ok. 220 cm, średnica 70 cm, masa ok. 1000 kg, a zawarty w niej materiał wybuchowy to heksanit. Jeden obiekt zalega na głębokości 7,7 m, drugi na głębokości 4,1 m.Obecnie planowana akcja będzie drugą w tym roku przeprowadzaną na wodach Zatoki Gdańskiej. Pierwsza odbyła się w czerwcu.

Strefa rażenia odłamkami – trasa holowania obiektów niebezpiecznych w kanale Wisły Śmiałejwww.umgdy.gov.pl