Świat

Unijny budżet dostał zielone światło. Jedna piąta na walkę ze zmianami klimatu

Unijny budżet dostał zielone światło. Jedna piąta na walkę ze zmianami klimatu

Więcej pieniędzy na działania klimatyczne, inwestycje w odnawialne źródła energii i zwiększenie konkurencyjności unijnej gospodarki. To główne założenia budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok, który w środę poparł Parlament Europejski.

Parlament przyjął budżet w środę, 543 głosami za, przy 136 przeciw i 23 wstrzymujących się.

Walka ze zmianami klimatu

W całości środki na zobowiązania (fundusze, które UE zobowiązuje się zainwestować w 2020 roku lub przyszłych latach, ponieważ istnieje wiele wieloletnich projektów oraz programów) wyniosą 168,7 miliarda euro. To wzrost o 1,5 procent, w porównaniu z 2019 rokiem. Środki na płatności (fundusze, które zostaną faktycznie wydane w 2020 roku) zostały ustalone na poziomie 153,6 miliarda euro. To o 3,4 procent więcej niż w 2019 roku.

Ponad jedna piąta, bo 21 procent budżetu zostanie przeznaczone na działania związane ze zmianami klimatu. Program LIFE na rzecz środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu otrzyma 589,6 miliona euro (5,6 procent więcej w porównaniu z 2019 roku). "Horyzont 2020", który - jak podkreśliła Komisja Europejska - w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych, otrzyma do dyspozycji 13,46 miliarda euro (8,8 procent więcej).

Część energetyczna instrumentu "Łącząc Europę", w ramach którego realizowane są inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację istniejącej infrastruktury przesyłu energii i rozwój nowej infrastruktury, otrzyma 1,28 miliarda euro, czyli 35 procent więcej niż w 2019 roku. Sfera dotycząca rozwiązań transportowych w instrumencie finansowym "Łącząc Europę" będzie korzystać ze środków w wysokości 2,58 miliarda euro.

Galileo i Erasmus+

Około 83,93 miliarda euro w zobowiązaniach zostanie przeznaczonych na zwiększenie konkurencyjności unijnej gospodarki. To o 4,1 procent więcej niż w budżecie na 2019 rok. Z tej kwoty 58,65 miliarda euro (wzrost o 2,5 procent) zostanie przeznaczone na wyrównywanie różnic gospodarczych między państwami członkowskimi i w nich samych, a także na stymulowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy i wspieranie konwergencji za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI).

Europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo otrzyma wsparcie w wysokości 1,2 miliarda euro, czyli o 74,7 procent więcej.

Około 2,89 miliarda euro trafi na edukację w ramach Erasmus+ (wzrost o 3,6 procent). Europejski Korpus Solidarności, który tworzy możliwości wolontariatu lub pracy przy projektach w kraju lub za granicą, otrzyma 166,1 miliona euro (wzrost o 15,9 procent).

Do europejskich rolników trafi 58,12 miliarda euro. Nadal będzie wspierane finansowo zarządzanie bezpieczeństwem i migracją. Przykładowo 2,36 miliarda euro zostanie przeznaczone na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz agencje działające w tej dziedzinie (Europol, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, EASO, eu-LISA) .

Budżet opiera się na założeniu, że Wielka Brytania - po wystąpieniu z Unii Europejskiej najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku - będzie nadal uczestniczyć w realizacji budżetu do końca 2020 roku, tak jakby była nadal państwem członkowskim.