Tech

Był pijany, przez kilka godzin jeździł samochodem po terenie gminy. "Obowiązujące przepisy, to przesada"

Był pijany, przez kilka godzin jeździł samochodem po terenie gminy.

Policjanci z Kłomnic (woj. śląskie) zatrzymali 24-letniego kierowcę seata, który wjechał w ogrodzenie domu jednorodzinnego w Mstowie. Wcześniej przez kilka godzin jeździł po gminie, zatrzymując się między innymi na boisku i nad rzeką, gdzie miał pić alkohol. Policjantom powiedział, że "obowiązujące przepisy, to przesada". W wydychanym powietrzu miał 1,5 promila alkoholu.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

Z surowymi konsekwencjami musi się liczyć 24-letni kierowca, który wybrał się samochodem na wycieczkę po gminie Kłomnice.

- Na stacji kupił piwo i pojechał wypić je do sąsiedniej miejscowości, na boisko piłkarskie w Rzerzęczycach - informuje policja. - Gdy skończył, wsiadł za kierownicę i tym razem pojechał nad rzekę do Mstowa, gdzie kontynuował picie piwa na świeżym powietrzu. Gdy próbował wyjechać z parkingu, wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji.

"Bo obowiązujące przepisy to przesada"śląska policja

Podwójne kłopoty

Policjantom, którzy przyjechali na miejsce powiedział, że "obowiązujące przepisy, to przesada".

Oprócz konsekwencji prawnych za spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości (do dwóch lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy) dodatkowo może zostać ukarany wysoką grzywną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego za lekceważenie przepisów wydanych w związku ze stanem epidemii COVID-19

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą– także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,w tym w ramach wolontariatu;4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

-

rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2020 roku