Tech

Drogowcy podali termin otwarcia Południowej Obwodnicy Warszawy

Drogowcy podali termin otwarcia Południowej Obwodnicy Warszawy

Do końca 2020 roku drogowcy zamierzają otworzyć Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła Lubelska do węzła Przyczółkowa wraz z nowym mostem. Z kolei tunel pod Ursynowem ma być oddany dopiero w drugim kwartale 2021.

Jak przekazała Małgorzata Tarnowska z GDDKiA, budowa Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 dobiega końca. - Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wawerskiego odcinka pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska - powiedziała.

- Toczy się procedura uzyskania decyzji dla węzłów po obu stronach Wisły, na skrzyżowaniu z ulicą Przyczółkową i Wale Miedzeszyńskim. Trwają odbiory na moście. Pozyskanie tych dokumentów umożliwi nam oddanie trasy do użytku - wyliczyła. I dodała, że wykonawca łączy także istniejącą S2 z nowo budowanym odcinkiem na węźle Puławska.

Wskazała, że do końca tego roku GDDKiA planuje oddać do użytku odcinek POW pomiędzy węzłami Lubelska i Przyczółkowa wraz z nową przeprawą przez Wisłę. Podkreśliła przy tym, że wraz z otwarciem głównych obu jezdni nowej trasy oddane zostaną do użytku w całości węzły: Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński oraz Patriotów. Natomiast na węźle Lubelska otwarte zostaną dla ruchu relacje: Lublin - Warszawa, Warszawa - Lublin; A2 Warszawa - Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki - Warszawa oraz S17 Lublin - Zakręt. Zamknięte dla ruchu pozostaną S17 Zakręt - Lublin oraz łącznica z A2 w kierunku Zakrętu.

Budowa POW

Tunel ma być gotowy w połowie 2021 roku

Tarnowska poinformowała również, że wykonawca ursynowskiego odcinka prowadzi intensywne prace w tunelu oraz poza nim. - Planowany termin oddania do użytku tunelu przewidziany jest w drugim kwartale 2021 roku - podała.

- Pod Ursynowem kontynuowane są prace związane z wypełnianiem ścian żelbetowych, budową przejść awaryjnych i chodników. Wykonano już 92 procent stropów łukowych, ustawiane są elementy betonowe odwodnienia liniowego. W obu nawach tunelu ułożona jest warstwa odsączająca. Na powierzchni kończy się zasypywanie tunelu i trwają prace przy porządkowaniu terenu - tłumaczyła.

Zaznaczyła, że zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku to 88 procent i według podpisanego z wykonawcą aneksu roboty powinny się zakończyć do końca marca 2021 roku. - Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz proces zawierania umów z gestorami sieci - powiedziała.

Tarnowska przypomniała także, że termin zakończenia robót został przewidziany na listopad 2020 roku. - Powodem wydłużenia czasu na ukończenie były warunki geologiczne, których nie można było przewidzieć przed realizacją robót - przekazała. - Ponadto w analizie są kolejne roszczenia wykonawcy. Procedowane są dwa oddzielne wnioski o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - dla węzła Wał Miedzeszyński oraz dla węzła Przyczółkowa - dodała.

- Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to około 4,6 miliarda złotych, z czego blisko 1,7 miliarda złotych to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zaznaczyła.

Spór z ratuszem

We wrześniu GDDKiA podjęła decyzję o otwarciu dwóch węzłów Ursynów Zachód oraz Ursynów Wschód zanim do użytku zostanie oddany tunel przebiegający pod dzielnicą. Plany drogowców spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem stołecznego ratusza oraz władz Ursynowa. Ich zdaniem takie rozwiązanie spowoduje paraliż dzielnicy.

Choć minęły już dwa miesiące, wciąż nie ma porozumienia w tej sprawie. Jak zapewniał Jarosław Wąsowski, dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA, cytowany przez "Gazetę Stołeczną", rozmowy z warszawskim ratuszem wciąż trwają. - Przygotujemy taką organizację ruchu, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom władz miasta i mieszkańców - powiedział.

Objazd tunelu POWGoogle Maps