Tech

Sejm przyjął projekt PiS dotyczący głosowania korespondencyjnego

Sejm przyjął projekt PiS dotyczący głosowania korespondencyjnego

Sejm późnym wieczorem przyjął zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość projekt umożliwiający korespondencyjne przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Po bloku głosowań marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła przerwę do wtorku do godziny 15.

W poniedziałek około godziny 13 Sejm nie zgodził się, aby wprowadzić do porządku obrad projekt PiS w sprawie głosowania korespondencyjnego.

Jednak po południu Zakłada on, że jeśli na terytorium Polski ogłoszono stan epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego w wydanym wcześniej postanowieniu, a nowy termin musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta określonym w konstytucji.

Nowy projekt PiS w sprawie zasad przeprowadzenia wyborów prezydenckich 2020