Tech

Wzięli pod lupę 1500 ochotników i sprawdzili ilu z nich bezobjawowo przeszło zakażenie SARS CoV-2

Wzięli pod lupę 1500 ochotników i sprawdzili ilu z nich bezobjawowo przeszło zakażenie SARS CoV-2

Ile osób bezobjawowo przeszło zakażenie koronawirusem - na to pytanie chce odpowiedzieć zespół badaczy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Do tej pory przebadano 1,5 tysiąca ochotników. Co już wiadomo?

Poznański Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania, których celem jest m.in. znalezienie podłoża molekularnego bezobjawowego i ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Jak to wyglądało? W ramach prowadzonych badań, w ciągu 10 tygodni naukowcy przebadali ponad 1,5 tys. ochotników z Wielkopolski. Jak podano, przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, świadczące o przebytym zakażeniu, zaobserwowano u 25 osób, czyli u 1,67 proc. badanej populacji.

Kto zakażał się najczęściej?

- Największy odsetek osób z pozytywnym wynikiem testów serologicznych zaobserwowano wśród osób nieprzestrzegających rekomendacji sanitarno-epidemiologicznych, to jest praca zdalna, noszenie maseczki zakrywającej nos i usta oraz częsta dezynfekcja rąk, jak również wśród osób, które w ramach obowiązków służbowych mają ciągły kontakt z innymi osobami, na przykład sprzedawcy, personel medyczny, urzędnicy – poinformował IChB PAN.Na podstawie uzyskanych wyników badań serologicznych oraz analizy ankiet epidemiologicznych, naukowcy zaobserwowali, że większość przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 miała przebieg bezobjawowy.

Co dalej?

Pierwszy etap badań już się zakończył. Co dalej planują naukowcy pod kierunkiem dr. Pawła Zmory? Przede wszystkim skupią się na analizie pobranych próbek metodami biologii molekularnej w celu znalezienia przyczyn różnego przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz opracowaniu testu predyspozycji do ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.Badania realizowane są w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki – Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19.IChB PAN jest wiodącym ośrodkiem naukowym, od wielu lat specjalizującym się w badaniach RNA, w tym w badaniach wirusów zawierających RNA jako swój materiał genetyczny. Do takich wirusów należy również koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19. Po pierwszych zakażeniach tym wirusem w Polsce, naukowcy z Instytutu przystąpili do prac nad testami wykrywającymi obecność SARS-CoV-2 w organizmie człowieka.