Biznes

Budowa domu do 70 m2 bez formalności. Zgłoszono poprawkę zwiększającą limit

Budowa domu do 70 m2 bez formalności. Zgłoszono poprawkę zwiększającą limit

Nowe przepisy Prawa budowlanego mają umożliwić budowę domu o powierzchni do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. Projekt wraca do sejmowych komisji. Podczas drugiego czytania zgłoszono bowiem poprawki, jedna z nich zakłada podniesienie limitu z 70 do 100 metrów kwadratowych.

Projekt ustawy liberalizującej przepisy budowlane i pozwalającej na budowę domów do 70 mkw. bez pozwolenia na budowę i prowadzenia dziennika budowy wraca do komisji. Wśród zgłoszonych w II czytaniu poprawek jest propozycja Konfederacji, zwiększenia do 100 mkw. limitu na dom bez formalności.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po drugim czytaniu, które odbyło się w czwartek, przepisy odesłano do połączonych sejmowych Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych przez posłów opozycji. Posiedzenie ma się rozpocząć w piątek o godz. 9.

Prawo budowlane - poprawki

Wśród poprawek, znalazła się propozycja Konfederacji, zakładająca zwiększenie do 100 m2 limitu na dom bez formalności. Jak argumentował poseł Dobromir Sośnierz, dom bez zezwolenia to dobre rozwiązanie, które ułatwi życie Polakom, więc nie ma powodu ograniczać jego wielkość do 70 m2.Poseł Wiesław Szczepański z Lewicy wskazał, że wbrew deklaracjom wnioskodawców, projekt jest prostą drogą do nadużywania jej przez deweloperów, bo umożliwia zbudowanie kilku domów bez formalności na jednej działce. Szczepański zgłosił kilka poprawek, zaznaczając, że spodziewa się, iż nie zostaną one uwzględnione, wówczas Lewica nie poprze tego projektu. Podobną deklarację wraz z poprawkami do projektu złożył podczas debaty przedstawiciel Koalicji Polskiej poseł Jacek Tomczak.

Natomiast w imieniu Koalicji Obywatelskiej poseł Małgorzata Chmiel złożyła wniosek o odrzucenie projektu w całości w drugim czytaniu.

Prawo budowlane - budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, odpowiadając na pytania i wątpliwości posłów, podkreślił, że to bardzo dobry projekt dla Polaków i spowoduje, że "Polacy będą mieli faktyczną wolność wyboru miejsca zamieszkania".

Zapewniał też, że projekt nie zburzy ładu architektonicznego, bo nie będzie ingerował w przepisy dotyczące tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - Nie zmieniamy prawa materialnego, tylko upraszczamy procedury - zaznaczył Uściński.

Wiceminister rozwoju dodał, że projekty domów bez formalności będą dostępne za "przysłowiową złotówkę"

Polski Ład - budowa domu

Dom bez formalności to rozwiązanie zawarte w programie Polski Ład. Projektowana regulacja ma wprowadzić możliwości budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w procedurze zgłoszenia, bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy.

Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m2 z poddaszem, a łączna powierzchnia użytkowa nie będzie mogła przekroczyć 90 m2. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. Warunek ten ma gwarantować, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Wprowadzone mają być ponadto uproszczenia w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m2, polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna. Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Prawo budowlane - budynki rekreacji indywidualnej

Rozszerzona ma być także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 do 70 m2, przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana ma być w ciągu 21 dni.