Biznes

Media: dużo osób starszych nie złożyło wniosku o status osoby osiedlonej

Media: dużo osób starszych nie złożyło wniosku o status osoby osiedlonej

Wniosku o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii nie złożyła znacząca liczba obywateli krajów Unii Europejskiej powyżej 65. roku życia - pisze w piątek dziennik "The Guardian". Brytyjska gazeta alarmuje, że oznacza to, że będą oni zagrożeni deportacją. Obecnie wnioski o status osoby osiedlonej można składać jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Według statystyk na koniec marca, czyli na trzy miesiące przed upływem terminu, wniosek o status osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowy status (pre-settled status) złożyło 122 720 osób w wieku 65 lat i powyżej, co stanowiło zaledwie 2 proc. wszystkich złożonych wniosków.

"The Guardian" przywołuje opinie organizacji charytatywnych udzielających pomocy starszym obywatelom UE w składaniu wniosków, mówiące, że "napotkały wiele osób, które nie mają telefonu komórkowego, nie mają dostępu do technologii cyfrowej i nie mają odpowiedniej dokumentacji".

Status osoby osiedlonej - teraz wnioski w uzasadnionych przypadkach

Termin na składanie wniosków o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej, którego uzyskanie jest warunkiem do dalszego legalnego zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii przez obywateli UE, upłynął 30 czerwca.

Obecnie takie wnioski mogą składać tylko osoby, które będą mogły wykazać, że miały uzasadniony powód, dlaczego nie zrobiły tego w terminie. Na złożenie takiego wniosku było ponad dwa lata.Według danych brytyjskiego MSW, do 30 czerwca złożono 6,02 mln takich wniosków, z czego 5,45 mln aplikacji rozpatrzono. Spośród rozpatrzonych aplikacji 52 proc. osób otrzymało status osoby osiedlonej, a 43 proc. - tymczasowy status.