Biznes

Młode firmy mogą skorzystać z pomocy. Jest rozporządzenie

Młode firmy mogą skorzystać z pomocy. Jest rozporządzenie

Firmy, które powstały dopiero w 2020 roku, mogą liczyć na zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, czy dopłatę do wynagrodzeń pracowników - wskazało biuro rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. To efekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów, które daje możliwość porównania spadku przychodów firmy do września 2020 roku.

"Cieszy nas, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wsłuchało się w głos przedsiębiorców i nasze uwagi zostały uwzględnione" - podkreślił, cytowany w komunikacie, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Wsparcie dla nowych firm

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które daje możliwość porównania spadku przychodów firmy do września 2020 roku. Biuro RMŚP zwróciło uwagę, że to ostatni miesiąc, w którym nie wprowadzono znaczących ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na epidemię COVID-19.

"Dzięki temu wiele firm, które powstały dopiero w 2020 r., może liczyć na zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, czy dopłatę do wynagrodzeń pracowników" - wskazano w komunikacie. Zwrócono uwagę, że rozporządzenie daje możliwość uzyskania wsparcia również za grudzień i styczeń.

Według biura RMŚP poprzednie rozporządzenie, "choć formalnie dawało możliwość skorzystania z wsparcia młodym firmom, to było w tym względzie dalece niedoskonałe". "Zostało ono skonstruowane tak, że przedsiębiorcy musieli porównywać ze sobą miesiące, w którym zakazano im działalności. Większość przedsiębiorców nie było więc w stanie wykazać 40 procent spadku przychodów" - wyjaśnił Abramowicz.

Biuro zwróciło uwagę, że rzecznik MŚP, niezwłocznie po opublikowaniu poprzedniej wersji rozporządzenia, zwracał uwagę na ten problem. "W piśmie do Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 1 lutego 2021 r., zaproponował, aby można było porównywać spadki obrotów do miesiąca września 2020 r." - przypomniano.

Cztery instrumenty

W ramach rozporządzenia, które ukazało się w piątek w Dzienniku Ustaw przewidziano wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

Warunkiem jest spadek przychodów z prowadzonej działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku.

Kolejnym narzędziem pomocowym jest wypłata postojowego lub ponownego świadczenia postojowego w przypadku, jeśli firma na miesiąc przed złożeniem wniosku miała spadek przychodów co najmniej o 40 procent.

Trzecim narzędziem jest dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych firm.

Czwartym elementem jest zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli firma była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku.