Biznes

Mniej chętnych na hipoteki. "Dwie podwyżki stóp procentowych zwiększyły wysokość raty"

Mniej chętnych na hipoteki.

W listopadzie o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 36 tysięcy potencjalnych kredytobiorców, to o 7,4 procent mniej niż w poprzednim miesiącu, gdy takich wniosków złożono prawie 39 tysięcy - podaje Biura Informacji Kredytowej (BIK). Dodaje, że w listopadzie w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 28,1 procent rok do roku.

W stosunku do listopada ubiegłego roku odnotowano wzrost wniosków o 13,8 proc. Rok wcześniej o kredyt hipoteczny wnioskowało 31,71 tys. potencjalnych kredytobiorców. Średnia wartość wnioskowanego kredytu w listopadzie br. wyniosła prawie 338 tys. zł i była wyższa o 12,6 proc. w relacji do wartości z listopada 2020 r. Wzrost wartości to, według BIK, wynik coraz wyższych cen nieruchomości.

Optymizm na rynku kredytów mieszkaniowych

BIK zwraca uwagę, że pomimo nadal dużego optymizmu panującego na rynku kredytów mieszkaniowych, od szczytu w marcu br. mamy comiesięczny spadek liczby wnioskodawców w ujęciu miesiąc do miesiąca.

- W październiku doszedł jeszcze jeden negatywny czynnik, który w mojej opinii w sposób istotny może ochłodzić popyt na kredyty mieszkaniowe, a jest nim podwyżka stóp procentowych. Uważam, że jest to dopiero początek serii podwyżek. Wyższe stopy procentowe spowodują wyższą ratę odsetkową, a tym samym negatywnie wpłyną na zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy - powiedział cytowany w komunikacie prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

- Dwie podwyżki stóp procentowych zwiększyły wysokość raty o około 16-18 procent, obniżając zdolność kredytową. Kolejne miesiące będą więc bardzo ciekawe na rynku kredytów mieszkaniowych. Należy pamiętać, że ewentualny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe znajdzie swoje odzwierciedlenie w akcji kredytowej po około dwóch miesiącach - dodał.

Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe

"Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Kolejny dodatni odczyt Indeksu jest nadal wysoki i wynosi 28,1 proc." - napisał BIK w komunikacie.

- Na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął przede wszystkim wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, która po raz kolejny odnotowała historyczny rekord. W listopadzie 2021 roku średnia kwota wnioskowanego kredytu była o 37,74 tysiąca złotych wyższa niż rok temu. Tak wysoka średnia wartość - 337 915 złotych jest bezpośrednio wynikiem coraz wyższych cen nieruchomości - stwierdził Rogowski.

- Na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął również wzrost liczby wnioskodawców. W porównaniu do listopada 2020 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało o 4369 osób więcej. Należy pamiętać, że w listopadzie ubiegłego roku, druga fala koronawirusa mogła negatywnie wpłynąć na liczbę osób składających wniosek o kredyt mieszkaniowy. Analizując obecną wartość Indeksu należy zaznaczyć, że w listopadzie ub.r. odnotowaliśmy ujemny (-4,5 procent) odczyt Indeksu, po dwóch dodatnich z września i października 2020 r. Począwszy od listopada zeszłego roku wartość Indeksu była już zawsze dodatnia - stwierdził główny analityk BIK.

Indeks popytu na kredyty mieszkaniowemedia.bik.pl