Biznes

Nowe dowody osobiste. Pełnomocnik rządu: pierwsze czytniki trafiły do kilkuset urzędów gmin

Nowe dowody osobiste. Pełnomocnik rządu: pierwsze czytniki trafiły do kilkuset urzędów gmin

Nowe dowody osobiste z odciskami palców nadal czekają na zielone światło. Zakończyło się postępowanie w sprawie zakupu czytników linii papilarnych, które umożliwią ich wydawanie. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował w piątek, że pierwsze urządzenia trafiły do kilkuset urzędów gmin.

Nowe dowody osobiste - z odciskami palców i podpisem posiadacza - początkowo miały być wydawane od 2 sierpnia. Zmiany musiały jednak zostać przesunięte po tym, jak rząd zrezygnował z zakupu skanerów linii papilarnych, które w ocenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie spełniały wymogów bezpieczeństwa. W efekcie trzeba było wyłonić nowego dostawcę sprzętu.

Aby przesunąć termin, od kiedy wydawane będą nowe dowody, w lipcu uchwalono pilną nowelizację przepisów. - Ustawa jasno wskazuje, że w odpowiednim momencie, kiedy będziemy już znali ten termin, wspólnie wydamy taki komunikat - powiedział Janusz Cieszyński, pytany na wspólnej konferencji z wiceszefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawłem Szefernakerem, kiedy zostaną wdrożone nowe dowody.

Nowe dowody osobiste - od kiedy

Zgodnie z przepisami minister ds. informatyzacji w porozumieniu z ministrem ds. wewnętrznych wyda komunikat, w którym wskazany zostanie "dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców". Komunikat zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw, co najmniej dwa tygodnie przed tym dniem. Termin ten nie jest jeszcze znany.

Cieszyński poinformował, że zakończyło się postępowanie w sprawie zakupu czytników. - Pierwsze czytniki już trafiły do kilkuset urzędów gmin w Polsce. Sukcesywnie będą tam dostarczane - wskazał pełnomocnik rządu.

- Zależy nam na tym, aby - ze względu na to, że to jest inny model, oczywiście - wszystko było na spokojnie przetestowane, żeby też samorządowcy mieli pewność, że ten sprzęt funkcjonuje dokładnie tak, jak powinien funkcjonować, i żeby nie było żadnych problemów z obsługą dla obywateli - powiedział Cieszyński.

Dowody osobiste - zmiany

Po zmianach, które wejdą w życie w dniu wskazanym w komunikacie, do e-dowodów (dowodów z warstwą elektroniczną) wprowadzona zostanie druga cecha biometryczna, czyli dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwsza cecha, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 roku, to wizerunek twarzy.

Do warstwy graficznej dowodów powróci zaś podpis posiadacza. Pojawi się też oznaczenie państwa członkowskiego na tle flagi Unii Europejskiej. Zarówno odciski palców, jak i podpis znajdą się w dowodach osób powyżej 12. roku życia, z wyłączeniem osób, w przypadku których pobranie odcisków lub złożenie podpisu jest niemożliwe.

Wprowadzenie do dowodów odcisków palców powoduje, że nie można wnioskować o taki dokument przez internet. Taka możliwość zniknęła 27 lipca. Usługa ta będzie dostępna w przypadku dzieci poniżej 12. roku życia, ale dopiero z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Osoby, które faktycznie nie mogą udać się do urzędu gminy, będą mogły skorzystać z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników, umożliwiającej pobranie odcisków palców poza urzędem. Takie stacje mają się znaleźć w każdym powiecie.

Nowy wzór dowodu osobistegoCPD MSWiA

Dowody osobiste - okres ważności

Nowe dowody, tak jak te wydawane od 2019 roku, co do zasady ważne będą 5 lub 10 lat. Pięcioletni okres ważności będą miały dowody dzieci poniżej 12. roku życia. Z kolei dowody osobiste osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą ważne przez 12 miesięcy. Wyjątkiem, związanym również z pilną nowelizacją przepisów, jest termin ważności dowodów osób powyżej 12. roku życia wydawanych od 2 sierpnia do dnia wdrożenia nowych dowodów. Te dokumenty będą ważne nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 roku.

Zmiany w dowodach osobistych nie powodują konieczności wymiany tych już posiadanych. Dokumenty będą ważne przez okres, na jaki zostały wydane.

Wdrożenie dowodu z odciskami palców jest podyktowane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 20 czerwca 2019 roku w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się. Rozwiązania powinny zostać wprowadzone 2 sierpnia, ale - jak zauważyła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Polska nie jest jedynym krajem, który wydłużył ten termin. Podobnie stało się w przypadku Belgii, Bułgarii, Estonii, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii.