Biznes

Podwyżka wynagrodzenia dla ponad dwóch milionów osób. Opublikowano ocenę skutków rozporządzenia

Podwyżka wynagrodzenia dla ponad dwóch milionów osób. Opublikowano ocenę skutków rozporządzenia

Z rządowego projektu rozporządzenia wynika, że płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3000 złotych. W opublikowanej ocenie skutków regulacji projektowanego aktu prawnego podano, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej dotyczy około 2,2 miliona osób.

Rząd przyjął już Teraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano ocenę skutków regulacji (OSR).

Według rządowego projektu rozporządzenia ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 3000 zł oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,1 proc. oraz minimalnej stawki godzinowej na poziomie 19,60 zł.

Płaca minimalna w 2022 roku - koszt

W OSR podano, że dzięki podwyżce płacy gospodarstwa domowe zyskają ok. 4,06 mld zł dodatkowego dochodu.

Z kolei koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku dla małych i średnich firm to ok. 5,24 mld zł rocznie, a dla dużych 789 mln zł.

"Wprowadzenie projektowanej zmiany zwiększy dochody z pracy osób otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, co przyczyni się również do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych tych osób (dotyczy to także osób starszych lub niepełnosprawnych)" - napisano.

Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku

"Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie kryzysu wywołanego pandemią. Oceniając wpływ podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia na finanse gospodarstw domowych można założyć, że wzrost płacy minimalnej wpłynie pozytywnie na sytuację dochodową osób pracujących" - czytamy w OSR.

Jednakże - jak zaznaczono - część osób, które wcześniej nie pracowały może doświadczyć trudności ze znalezieniem zatrudnienia, natomiast w stosunku do osób pracujących może wystąpić trudność w utrzymaniu tego zatrudnienia. "To, który z efektów będzie przeważał zależy od wielu czynników, zwłaszcza sytuacji makroekonomicznej kraju. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia najbardziej wpływa na sytuację osób nisko zarabiających, których wynagrodzenie ulega zmianie wraz ze zmianą minimum ustawowego" - podkreślono.

Projektodawca wskazał, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych może mieć wpływ na rynek zamówień publicznych, w szczególności na koszty realizacji umów, które przewidują wynagrodzenie dla wykonawców na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.

W projekcie zapisano, że rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku

Płaca minimalna to najniższa możliwa wysokość wynagrodzenia za pracę, na jaką pozwala prawo. Ustalana jest przez państwo jako stawka za wykonywanie obowiązków wobec pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w określonym wymiarze czasu. Obowiązek zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy zapłaty w wysokości nie niższej niż określona kwota wynika bezpośrednio z i nie jest on w żaden sposób uzależniony od kompetencji pracownika ani od możliwości pracodawcy.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 2800 zł brutto, co oznacza wzrost o 200 zł (7,7 proc.) w stosunku do najniższej płacy, która obowiązywała w 2020 r. Płaca minimalna "na rękę" wynosi zatem – przy uwzględnieniu standardowego kosztu uzyskania przychodu – 2061,67 zł. Dla porównania: w 2000 r. płaca minimalna wynosiła 700 zł brutto (512,83 zł netto).

Z kolei obowiązująca w 2021 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych to 18,30 zł, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,30 zł.