Biznes

UOKiK tępi zatory płatnicze. Wlepił karę spółce Exide Technologies

UOKiK tępi zatory płatnicze. Wlepił karę spółce Exide Technologies

Tylko w ciągu trzech miesięcy 2020 r. nie uregulowała w terminie ponad 3 tysięcy faktur wobec 441 kontrahentów na łączną kwotę ponad 111 mln zł - tak Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, mówił o spółce Exide Technologies z Poznania. Urząd nałożył na nią karę 313 tys. zł. Urząd chce jednak zmiany prawa, dzięki której łatwiej i skuteczniej mógłby mobilizować do eliminowania opóźnień w płatnościach.

UOKiK tępi zatory płatnicze. Wlepił karę spółce Exide Technologies
Tomasz Chróstny, prezes UOKiK (UOKiK, UOKiK)
bERDTKlN

UOKiK wydał kolejne decyzje wobec przedsiębiorców, którzy generowali zatory płatnicze. Producent baterii i akumulatorów - Exide Technologies z Poznania - naruszył przepisy o maksymalnych terminach zapłaty, stosując zbyt długie, bo ponad 60-dniowe, terminy wobec dostawców - mikro, małych i średnich firm.

- Spółka Exide nie płaciła w terminie wielu polskim dostawcom, m.in. producentom akumulatorów, ołowiu, firmom zajmującym się recyklingiem akumulatorów czy producentom z branży elektronicznej. Tylko w ciągu trzech miesięcy 2020 r. nie uregulowała w terminie ponad 3 tysięcy faktur wobec 441 kontrahentów na łączną kwotę ponad 111 mln zł - powiedział Tomasz Chróstny. Zaznaczył, że sama tylko w niewielkim stopniu padła ofiarą zatorów.

Jak zaznacza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie, zgodnie z przepisami, wysokość kary administracyjnej obliczana jest według wzoru i zależy od wysokości niezapłaconego w terminie świadczenia pieniężnego, odsetek ustawowych oraz długości opóźnienia. W przypadku Exide Technologies kara pieniężna, po zastosowaniu ustawowego wzoru, wyniosła ponad 313 tys. zł.

Zobacz także: Zatory płatnicze pod lupą UOKiK. "Firmy znalazły sobie sposób na tani kredyt"

Urząd nie zawsze srogi

W przypadku trzech innych przedsiębiorców: działającego w branży produkcji chemikaliów organicznych Silekol, E003B7 – spółki zajmującej się budową bloku energetycznego oraz Procam Polska, która działa na rynku hurtowej sprzedaży wyrobów chemicznych, Urząd odstąpił od wymierzania kary. Pozwalają na to przepisy, jeśli w badanym okresie suma należności, których przedsiębiorca nie otrzymał lub otrzymał z opóźnieniem, przewyższała sumę zobowiązań, których sam nie zapłacił lub zapłacił z opóźnieniem.

Jak czytamy w komunikacie, prezes UOKiK ustalił, że spółka Silekol w badanym czasie nie uregulowała w terminie świadczeń pieniężnych na kwotę ponad 54,1 mln zł, jednocześnie nie otrzymując terminowo należności na ponad 56,5 mln zł. Suma zobowiązań nieuregulowanych w terminie przez E003B7 wyniosła w badanym okresie ponad 64,2 mln zł, a suma opóźnionych należności - ponad 69,1 mln zł. W przypadku Procam Polska opóźnienia w zapłacie kontrahentom wyniosły 57,9 mln zł, a równocześnie należności otrzymane przez nią po terminie zamknęły się w kwocie 58,8 mln zł.

Jak wynika z prowadzonych postępowań poszkodowani przez zatory płatnicze są w szczególności mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którym silniejsi kontrahenci najpierw narzucają wydłużone terminy zapłaty, a następnie nie płacą w terminie. Jest to szczególnie niekorzystne właśnie dla spółek sektora MŚP, dla których koszt pozyskania kapitału obrotowego jest nieporównywalnie wyższy niż w przypadku dużych przedsiębiorców, co więcej - mniejsze podmioty mają utrudnione możliwości korzystania z rozwiązań poprawiających płynność finansową, takich jak faktoring lub cashpooling - twierdzi Tomasz Chróstny.

Urząd krytykuje obecną ustawę antyzatorową, chce zmiany przepisów

Przez prawie dwa lata od wprowadzenia ustawy antyzatorowej UOKiK przeanalizował ponad 100 mln transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami. Zdaniem Urzędu obowiązujące przepisy nie pozwalają na skuteczne eliminowanie opóźnień w płatnościach.

Prawo będzie jednak zmieniane - trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczące nowelizacji ustawy. Zdaniem Urzędu niezbędne jest przede wszystkim uelastycznienie obowiązujących przepisów, w tym w zakresie uwzględniania przy wymiarze kary szczególnych okoliczności dotyczących naruszenia i samego przedsiębiorcy, zarówno łagodzących, jak i obciążających. Dzięki temu kara byłaby adekwatna do wagi naruszenia i sytuacji przedsiębiorcy. 

, dkr 25 min. temuCzy decyzję podejmował ten sam baran który stwierdził że PGNiG ( ta Polska firma z dnia na dzień podjeła decyzję o podwyżce ceny gazu zaazotowanego pozyskanego z lokalnych żródeł o 200%), nie jest monopolistą? PGNiG jest jedyną firmą na rynku ktora pozyskuje i sprzedaje gaz ziemny zaazotowany ale UOKiK stwierdziła że to nie monopolista ( pewnie dlatego że firmą kieruje kolega partyjny. Takie urzędy powinno sie rozwiązać a pracowników rozpędzić na cztery wiatry...mała firma43 min. temuBardzo dobrze. Biorą towar i nie płacą. Firmy przez nich padają, a giganci się śmieją.mała firma43 min. temuBardzo dobrze. Biorą towar i nie płacą. Firmy przez nich padają, a giganci się śmieją.