Biznes

Zakaz handlu w niedziele do poprawy. Jest decyzja sejmowej komisji w sprawie poprawek Senatu

Zakaz handlu w niedziele do poprawy. Jest decyzja sejmowej komisji w sprawie poprawek Senatu

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny poparła trzy z siedmiu poprawek, jakie do noweli przepisów o handlu w niedziele zaproponował Senat. Komisja przychyliła się do dwóch poprawek o charakterze legislacyjnym oraz poparła obniżenie z 50 do 40 procent progu udziału działalności pocztowej w pozostałych przychodach ze sprzedaży danego sklepu.

Poparcia nie znalazła propozycja Senatu dotycząca rozszerzenia katalog osób uprawnionych, z których nieodpłatnej pomocy w niehandlowe niedziele będzie mógł korzystać przedsiębiorca, o osoby we wspólnym pożyciu. Nowela wskazuje w tym punkcie na osoby małżonka, dzieci, rodziców, macochy lub ojczyma, jak również rodzeństwa, wnuków i dziadków.

Komisja nie zgodziła się również, żeby oprócz członków rodziny właściciela w niedziele w sklepie mogli pracować uczniowie i studenci do 26. roku życia czy emeryci i renciści.

Zakaz handlu w niedziele. Jakie zmiany?

Przyjęta przez Sejm nowelizacja przewiduje uszczelnienie przepisów o zakazie handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy powołujące się na wyjątek dotyczący świadczenia usług pocztowych. Zgodnie z ustawą funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi a nie handlem detalicznym - przychody z usług pocztowych zgodnie z nowelą mają stanowić ponad 50 proc. (pierwotna wersja) pozostałych przychodów danej placówki.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. Przewidziano także katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w: cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Niedziele handlowe w 2021 rokuPAP